امروز: جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۵۱ Friday, 19 August 2022

قيمت انواع مصالح ساختماني در بازار امروز

قيمت انواع مصالح ساختماني در بازار امروز

به گزارش سايت تحليلي و خبري بينانيوز ،قيمت انواع مصالح ساختماي در بازار امروز سوم شهريور1392 بدين شرح ميباشد.

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

سیمان تیپ ۲ آبیک

تن

فله (بونکر)

۹۴۵۰۰

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۸۰۰۰

سیمان تیپ ۲ جاجرود

تن

فله (بونکر)

۹۲۰۰۰

سیمان تیپ ۲ آبیک

تن

پاکتی(کاغذ)

۱۱۲۰۰۰

سیمان تیپ ۲ شمال

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان پزولانی تهران

تن

فله (بونکر)

۸۶۰۰۰

سیمان تیپ۲ جاجرود

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان تیپ ۵ تهران

تن

فله (بونکر)

۹۱۰۰۰

سیمان سفید ۵۰ کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۷۰۰۰

سیمان تیپ ۲ تهران

تن

فله (بونکر)

۸۸۵۰۰

سیمان سفید ۴۰kg بنوید

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۹۰۰۰

سیمان سفید۲۵کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۹۰۰۰

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

فله (بونکر)

۸۹۵۰۰

سیمان سفید ۵۰kg بنوید

تن

لمینت (برزنتی)

۱۸۶۰۰۰

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

فله (بونکر)

۹۱۰۰۰

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۶۰۰۰

سیمان سفید ۲۵kg بنوید

تن

لمینت (برزنتی)

۱۹۱۰۰۰

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

۱۰۹۰۰۰

سیمان تیپ۵ تهران

تن

لمینت(برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان تیپ ۲ نایین

تن

فله (بونکر)

۹۰۰۰۰

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۰۰۰۰

سیمان بنایی (جدید)

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۲۰۰۰

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۴۰۰۰

سیمان تیپ ۱ ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

۱۱۲۰۰۰

سیمان پزولان ویژه (جدید)

تن

پاکتی(لمینت)

۱۰۶۰۰۰

سیمان تیپ ۲ نایین

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۹۰۰۰

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی(لمینت) بدون حمل

۱۸۹۰۰۰

سیمان تیپ ۲ تهران

تن

لمینت(برزنتی)

۱۰۸۰۰۰

سیمان سفید دماوند ۵۰kg

تن

لمینت(برزنتی)

۱۸۶۰۰۰

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

گچ سارالیت ۴۰kg

گونی

گونی

۲۸۵۰

گچ سمنان جم

گونی

گونی

۲۵۵۰

گچ ساوه طلایی ۴۰kg

گونی

گونی

۳۰۰۰

گچ سینا بدون کرایه

گونی

گونی

۱۹۵۰

گچ سمنان زمرد ۴۰kg

گونی

گونی

۲۵۰۰

گچ سمنان حریر بدون کرایه

گونی

گونی

۲۰۵۰

گچ سمنان آریان ۴۰kg

گونی

گونی

۲۵۰۰

گچ جبل متین بدون کرایه

گونی

گونی

۲۲۰۰

گچ سمنان نوع ۱

گونی

گونی

۲۶۰۰

ایران گچ ۳۳kg

گونی

گونی

۲۷۵۰

گچ ساران ۴۰kg

گونی

گونی

۲۹۰۰

گچ کناف ۴۰kg

گونی

گونی

۲۹۵۰

گچ جبل ۳۳kg

گونی

گونی

۲۷۰۰

گچ جبل ۴۰kg

گونی

گونی

۳۰۰۰

گچ سارالیت ۳۳kg

گونی

گونی

۲۶۰۰

گچ بتگیبس ۳۰kg

گونی

گونی

۵۲۰۰

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

پانل گچی کاوه

قالب

قالب

۳۴۰۰

پانل گچی نوید

قالب

قالب

۳۴۰۰

پانل گچی ساوه

قالب

قالب

۳۵۰۰

دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)

متر مربع

متر مربع

۶۵۰۰

دیوار گچی نوید

متر مربع

متر مربع

۷۰۰۰

دیوارگچی ساوه

متر مربع

متر مربع

۷۵۰۰

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

۱۱۵

آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)

دانه ای

۵*۱۰*۲۰

۱۲۰

آجر فشاری ماشینی(کرایه)

تن

۵*۱۰*۲۰

۶۲۰۰۰

آجر فشاری کوره ای(کرایه)

تن

۵*۱۰*۲۰

۶۸۰۰۰

آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۴*۱۰*۲۱٫۵

۲۴۰

آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

۲۳۰

آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)

دانه ای

۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵

۲۲۰

آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)

دانه ای

۴٫۵*۱۰*۱۹

۸۵

آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

۱۰۵

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

دانه ای

۴٫۵*۹*۱۸٫۵

۹۵

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

ماسه ۱ بار شسته مخلوط

تن

فله-ویژه سنگ و بنایی

۱۵۰۰۰

ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط ۰,۶ و ۰,۷

تن

فله ( ویژه بتن )

۱۶۵۰۰

ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۷

تن

فله ( ویژه بتن )

۱۷۰۰۰

ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۶

تن

فله ( ویژه بتن )

۱۶۰۰۰

بلوکاژ سنگ دانه بندی شده

تن

فله ( ویژه مقاومت پی )

۲۵,۰۰۰

شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی

تن

فله ( ویژه بتن )

۱۴,۰۰۰

شن بادامی ۲٫۰٫۰

تن

فله ( ویژه بتن )

۱۵,۵۰۰

شن نخودی ۱٫۵٫۰

تن

فله ( ویژه بتن )

۱۴,۰۰۰

شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰

تن

فله- ویژه بتن و سنگ

۱۳,۵۰۰

ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه

تن

فله ( ویژه بنایی )

۱۳,۰۰۰

ماسه شکسته خورده سنگ

تن

فله-ویژه سنگ و بنایی

۱۴,۰۰۰

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

سفال تیغه طرح فوم

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵

۳۴۰

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار

۵۱۰

بلوک سقفی ۲۵ تهران

دانه ای

۴۰*۲۵

۱,۱۰۰

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار

۴۲۵

سفال تیغه یزد (بدون کرایه)

دانه ای

۷*۲۰*۲۰

۱۳۰

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

۳۰۰

سفال تیغه یزد (بدون کرایه )

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۰

۱۹۰

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

۴۴۰

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

۳۱۰

سفال تیغه یزد (بدون کرایه )

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۰

۱۳۰

آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

۱۱۵

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۷*۲۰*۲۰

۱۴۰

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۰

۲۰۵

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۰

۱۴۵

آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)

دانه ای

۵*۱۰*۲۰

۱۲۰

آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

۱۰۵

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار

۴۴۰

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

۶۵۰

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

۸۵۰

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

۶۵۰

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

۷۵۰

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

۱,۰۵۰

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

۷۵۰

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

۱,۰۵۰

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

۱,۴۰۰

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

۱,۲۵۰

توییت بینا

9:06 (۲ سال قبل) ۱

آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان

8:33 (۲ سال قبل) ۲

پایان محدودیت های ترافیکی طرح فاصله گذاری اجتماعی از امروز - اول اردیبهشت

8:30 (۲ سال قبل) ۳

در کشور کمبود خون داریم، مردم همچون گذشته خون اهدا کنند

8:27 (۲ سال قبل) ۴

ترامپ: ایران می‌خواهد آمریکا را صاحب شود!

8:26 (۲ سال قبل) ۵

سفرهای غیرضروری می تواند شیوع کرونا را تشدید کند

20:25 (۲ سال قبل) ۶

تعطیلی همه مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت تمدید شد

20:24 (۲ سال قبل) ۷

در ۱۶ استان کشور روند ابتلا به کرونا نزولی شده است

20:16 (۲ سال قبل) ۸

وام یک میلیونی یارانه‌بگیران قرض الحسنه شد

20:01 (۲ سال قبل) ۹

وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد

8:47 (۲ سال قبل) ۱۰

وزیر بهداشت: دانشگاه ها یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود

8:45 (۲ سال قبل) ۱۱

عربستان حج عمره به این کشور را محدود کرد

8:44 (۲ سال قبل) ۱۲

یک مورد مثبت کرونا در آذربایجان غربی

11:41 (۲ سال قبل) ۱۳

کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس تصویب نشد

11:41 (۲ سال قبل) ۱۴

مرز زمینی و هوایی ایران و ترکیه تا اطلاع ثانوی مسدود است

10:09 (۲ سال قبل) ۱۵

۷۲ مصدوم در زلزله آذربایجان غربی

10:08 (۲ سال قبل) ۱۶

سامانه بارشی جدید وارد کشور شد

10:08 (۲ سال قبل) ۱۷

کره هیچ قطعه لوازم خانگی به ایران ارسال نمی کند

10:07 (۲ سال قبل) ۱۸

«ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر مالزی از سمت خود استعفا داد

10:06 (۲ سال قبل) ۱۹

میزان مشارکت در انتخابات مجلس ۴٢درصد ثبت شده است

10:06 (۲ سال قبل) ۲۰

سلطان ماسک هم دستگیر شد

پربازدیدها

آخرین عناوین

به کانال تلگرام بینانیوز بپیوندید