امروز: یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۲۸ Sunday, 21 April 2024

لیست کامل اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی ارومیه و شهرهای حومه آن

با صدور اطلاعیه ای از سوی فرمانداری ارومیه اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ارومیه اعلام شد . به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز، بنا به این اطلاعیه در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی اسامی نامزدهای انتخابات شهرستان ارومیه به همراه کدها و توضیحات...

با صدور اطلاعیه ای از سوی فرمانداری ارومیه اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ارومیه اعلام شد .

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز، بنا به این اطلاعیه در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی اسامی نامزدهای انتخابات شهرستان ارومیه به همراه کدها و توضیحات به شرح ذیل جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام می گردد:

شهر ارومیه:

-1 آقای سیف اله آبیار مشهور به – فرزند ولی كد نامزد 1214

2- آقای مجتبی آزادی فرزند حسن كد نامزد 1215

3- آقای محراب آقاپور فرزند جلال كد نامزد 1217

4- آقای رضا ابراهیم زاده قلعه جوقی فرزند حسین كد نامزد 1219

5- آقای سجاد ابراهیمی مشهور به – فرزند علی كد نامزد 1241

6- آقای بهروز احتشام فر مشهور به حاج آقا احتشام فر فرزند باباعلی كد نامزد 1242

7- آقای اكبر احمدپور مشهور به اكبر فرزند علی كد نامزد 1245

8-خانم مهناز احمدیان فرزند بختیار كد نامزد 1248

9-آقای موسی اسماعیلی هولاسو مشهور به حاج موسی فرزند ایوب كد نامزد 1254

10-آقای محمود اشتری فرزند ابراهیم كد نامزد 1256

11-آقای جعفر اشرف رضائی فرزند محمود كد نامزد 1257

12-آقای هوشنگ اشرفی فرزند حسین كد نامزد 1258

13-آقای رسول اصغرزاده مجدآذر مشهور به حاج رسول فرزند رضا كد نامزد 1259

14-آقای عادل اعظم انهر مشهور به عادل اعظم انهر فرزند محمدرضا كد نامزد 1261

15-آقای رسول اقدمی مشهور به رسول اقدم-رسولی اقدمی-حاج رسول فرزند سیف اله كد نامزد 1262

16-خانم ژیلا الله ویرن اوصالو مشهور به ژیلا فرزند حمید كد نامزد 1264

17-آقای اسماعیل الماسی قره قشلاقی مشهور به سرباز ولایت فرزند حیدر كد نامزد 1265

18-خانم نیر الهامی صوفیانی مشهور به – فرزند خلیل كد نامزد 1267

19-آقای رسول الهویردی زاده فرزند حسن كد نامزد 1268

20-آقای سیف اله امامی فرزند محمدحسین كد نامزد 1269

21-آقای مجتبی امانی فرزند بیت اله كد نامزد 1271

22-آقای جعفرصادق امیری اصفهانجق مشهور به امیری فرزند ارشد كد نامزد 1272

23-آقای آرش انصاری مشهور به – فرزند لطیف كد نامزد 1276

24-آقای رضا بابائی آغدونلو فرزند احمد كد نامزد 1279

25-خانم سمانه باقری فرزند محمدرضا كد نامزد 1284

26-آقای حسین بخشایشی چراغتپه مشهور به بخشایش فرزند قربانعلی كد نامزد 1285

27-آقای هادی بهادری فرزند میرقلیج كد نامزد 1294

28-آقای محمدتقی بهرامی فرزند احمد كد نامزد 1295

29-خانم لیلا بهرامی مكری فرزند محمدحسن كد نامزد 1296

30-آقای علی بهروش فرزند حسین كد نامزد 1297

31-آقای حسین بهمنش فرزند محمد كد نامزد 1298

32-آقای آنوئیل بیت یاوری فرزند آشور كد نامزد 1412

33-آقای سعید بیرامی كورانی مشهور به بیرامی – بایرامی فرزند لطیف كد نامزد 1415

34-آقای حسین پناهی مشهور به – فرزند علی كد نامزد 1417

35-آقای ناصر پوراسد مشهور به – فرزند سیف الله كد نامزد 1419

36-آقای رضا پورعبدال مشهور به لزگین پورعبدال نرگی فرزند محمود كد نامزد 1424

37-آقای اسماعیل پویان منش فرزند اسداله كد نامزد 1425

38-آقای فرهاد پیری مشهور به پیری فرزند عین اله كد نامزد 1426

39-آقای مرتضی پیری مشهور به دكتر پیری فرزند محمدعلی كد نامزد 1427

40-آقای محمد توكلی آذر مشهور به توكلی فرزند جمشید كد نامزد 1457

41-آقای خیبر تیبا فرزند همت كد نامزد 1459

42-آقای رضا تیمورپور فرزند جواد كد نامزد 1461

43-آقای جعفرصادق جلالی نیا مشهور به جلالی فرزند بابا كد نامزد 1472

44-خانم بیتا جلیل پوررضائی فرزند علی كد نامزد 1474

45-آقای پرویز جلیلی فرزند احیا كد نامزد 1475

46-آقای داود جهان فرزند رشید كد نامزد 1479

47-آقای مهدی چهل امیرانی فرزند رحیم كد نامزد 1486

48- آقای محمدخالد حاتمی فرزند جعفر كد نامزد 1489

49-آقای مهدی حاجی زاده درزه كنانی مشهور به – فرزند سیروس كد نامزد 1491

50-آقای مهران حاجیلو مشهور به حاج مهران فرزند جعفرصادق كد نامزد 1492

51-آقای محمدصالح حاجی هاشم آباد مشهور به هاشم آبادی فرزند حسین كد نامزد 1494

52-آقای قاسم حبیب پیران مشهور به پیران – سیدپیران – حاجی قاسم فرزند حسین كد نامزد 1495

53-آقای خیراله حدیدی مشهور به – فرزند محمدقلی كد نامزد 1496

54-آقای اقبال حسن زاده مشهور به اقبال فرزند احمد كد نامزد 1497

55-آقای جعفر حسن زاده مشهور به – فرزند سیف الله كد نامزد 1498

56-آقای كامران حسین زاده فرزند رحمان كد نامزد 1516

57-آقای روح الله حضرت پورطلاتپه فرزند محمد علی كد نامزد 1517

58-آقای نورعلی حق دوست قهرمانلو فرزند معراج كد نامزد 1518

59-آقای امیرحسن خازنی فرزند حسین كد نامزد 1521

60-آقای مجید خالق صفت فرزند علی كد نامزد 1524

61-آقای محمد خلیل پور مشهور به ملا محرم فرزند احمد كد نامزد 1526

62-آقای اسماعیل خلیلی فرزند حاتم كد نامزد 1527

63-آقای پیمان خلیلی فرزند عبدالكریم كد نامزد 1528

64-آقای محرم خلیلی فرزند اسداله كد نامزد 1529

65-خانم شمسی خلیلی ولالی فرزند بلال كد نامزد 1541

66-آقای عبداله خوئی فرزند میرزامحمد كد نامزد 1542

67-آقای رسول خوش بختی سرای مشهور به رستگاری فرزند اكبر كد نامزد 1546

68-آقای نادر دوستی رضائی مشهور به – فرزند حسنعلی كد نامزد 1564

69-آقای محمدرضا دهقانی فرزند جمشید كد نامزد 1565

70-آقای سیدهادی ذاكر مشهور به میر پرویز فرزند میرحمداله كد نامزد 1568

71-آقای جواد ذكائی فاتح فرزند محمد تقی كد نامزد 1569

72-خانم الهام ذوالفقاری مقدم فرزند جعفر كد نامزد 1571

73-آقای قاسم رشیدنژاد فرزند رضا كد نامزد 1575

74-آقای علیرضا رشیدی ترزیلو فرزند سیف الله كد نامزد 1576

75-آقای پیمان رضائی بالاجو مشهور به پیمان رضایی فرزند بیوك كد نامزد 1579

76-آقای براتعلی رضاپورقهرمانلو مشهور به علی فرزند قربان كد نامزد 1582

77-آقای سیدعلی رضوی مشهور به سید رضوی فرزند میر یحیی كد نامزد 1584

78-آقای علیرضا رمضان پوراصل مشهور به رمضانی فرزند منصور كد نامزد 1585

79-آقای محمدمهدی زارع اندریان فرزند عبداله كد نامزد 1586

80- آقای منصور زندی كیا فرزند وهاب كد نامزد 1587

81-آقای غلامرضا ساسانیان فرزند سیاوش كد نامزد 1589

82-آقای محمد سبزی خانچی فرزند جعفر كد نامزد 1591

83-آقای وفا سپهروند مشهور به امیر فرزند عباس كد نامزد 1592

84-آقای محمد ستارپوردیزجی فرزند علی اصغر كد نامزد 1594

85-آقای میرجلال ستاری برنج آباد مشهور به سید جلال فرزند میر محسن كد نامزد 1595

86-خانم مینا ستوده فرزند عظیم كد نامزد 1596

87-آقای ناصر ستوده قره باغ مشهور به قره باغی فرزند حسین كد نامزد 1597

88-آقای مهدی سرخوش فرزند علی كد نامزد 1612

89-آقای كریم سعیدشعبانلو فرزند عربعلی كد نامزد 1614

90-آقای محمدرضا سلامت بخش فرزند مصیب كد نامزد 1615

91-آقای هادی سلیمان پور فرزند عبداله كد نامزد 1621

92-آقای سیاوش سلیمانی پور فرزند محمود كد نامزد 1625

93-آقای جواد سنبلی فرزند رضا كد نامزد 1627

94-خانم رویا شاه حسین زاده فرزند حسنقلی كد نامزد 1641

95-آقای منوچهر شاهی ارنساء فرزند سیفعلی كد نامزد 1642

96-خانم فاطمه شریف زادگان فرزند حسین كد نامزد 1645

97-آقای وحید شكری فرزند اسمعیل كد نامزد 1647

98-آقای وحید شكری حبشی مشهور به – فرزند ولی كد نامزد 1648

99-آقای رحمان شهریاری فرزند تیمور كد نامزد 1651

100-خانم فاطمه شیخ بگلو فرزند علی كد نامزد 1652

101- آقای علی شیخی فرزند رضا كد نامزد 1657

102-آقای كریم صادقی مشهور به حاج صادقی- خانشان- صادقی خانشان- حاج صادقی خانشان فرزند سیف الدین كد نامزد 1659

103-آقای فرزاد صمصامی فرزند خسرو كد نامزد 1674

104-آقای علی ضیائی مشهور به – فرزند فیروز كد نامزد 1678

105-آقای مهدی طاهری مشهور به – فرزند نوروزعلی كد نامزد 1679

106-آقای جعفر ظرف فروش دیلمقانی مشهور به زر فروش فرزند مهدی كد نامزد 1681

107-آقای یعقوب عباسی فرزند حمزه كد نامزد 1685

108-آقای محمود عباسی چهارراهی فرزند جلال كد نامزد 1686

109-آقای علی عبدالهی فرزند بهمن كد نامزد 1689

110-آقای محمدرضا عسكری فرزند جبار علی كد نامزد 1695

111-آقای حبیب عسگرخان مسكن مشهور به عسگرخان فرزند مختار كد نامزد 1696

112-آقای حبیب علوی دارغلو فرزند حمید كد نامزد 1712

113-آقای علی اصغر علی اكبری هلق مشهور به مهندس علی اكبری-مهندس اكبری-اكبری فرزند حسن كد نامزد 1714

114-آقای سلیمان علی پوركرمجوان فرزند صیاد الله كد نامزد 1715

115-آقای فخرالدین علی زاد فرزند رسول كد نامزد 1716

116-آقای محمدرضا علیزاده امامزاده مشهور به نعمت- دكتر علیزاده- دكتر امامزاده- علیزاده فرزند هوشنگ كد نامزد 1718

117-آقای لطیف علینقی پوررضائیه فرزند علی كد نامزد 1721

118- آقای جعفر عیسی خواجه مشهور به مهندس فرزند صفر كد نامزد 1724

119- آقای حبیب اله غالب زنجیره مسكن فرزند ذبیح الله كد نامزد 1725

120-خانم لیلا غفاری فرزند حبیب كد نامزد 1726

121-خانم رعنا غلام پوركاكلر فرزند علی كد نامزد 1727

122-آقای چنگیز غلامعلی زاده مشهور به – فرزند محمود كد نامزد 1729

123-خانم فریبا غلامی فرزند امامعلی كد نامزد 1741

124-آقای میرجبار غیبی فرزند میر فتح اله كد نامزد 1742

125-آقای عادل فتاحی فرزند فتاح كد نامزد 1745

126-آقای مهدی فتاحی مشهور به – فرزند روح اله كد نامزد 1746

127-آقای رضا فتاحی فرد فرزند بیوك كد نامزد 1747

128-آقای سالار فتحعلی زاده فرزند رشید كد نامزد 1748

129-آقای سهراب فتوحی چیانه مشهور به فتوحی فرزند خلیل كد نامزد 1749

130-آقای مهدی فرجی زاده فرزند عبادالله كد نامزد 1751

131-آقای پیام فرخی قلعه جوقی مشهور به – فرزند جلال كد نامزد 1752

132-آقای محسن فرضائی مشهور به فرضایی- فرزایی فرزند علیرضا كد نامزد 1754

133-آقای كریم فرقدان سلطان احمدی مشهور به احمدی فرزند رحیم كد نامزد 1756

134-آقای محمد فرهادی فرزند بایرامعلی كد نامزد 1757

135-آقای تقی فرهودی فرزند جلیل كد نامزد 1758

136-آقای حجت فلاح باراندوزی مشهور به – فرزند اكبر كد نامزد 1761

137-آقای مجتبی فوقی فرزند رضاقلی كد نامزد 1762

138- آقای علی قنبری فرزند حسین كد نامزد 1781

139-آقای بهروز كارگری فرزند خلیل كد نامزد 1786

140-آقای جعفرصادق كربلائی صادقی مشهور به كربلایی فرزند حسین كد نامزد 1789

141-آقای امین كریم خانی فرزند علی كد نامزد 1792

142آقای منصور كریمی قزلجه قلعه علیا مشهور به – فرزند سیف اله كد نامزد 1795

143- آقای الیاس كندمی مشهور به گندمی فرزند حسینقلی كد نامزد 1812

144- آقای عطا كیومرثی فرزند كریم كد نامزد 1814

145-آقای عصمت گرامی مشهور به – فرزند عبدالباقی كد نامزد 1815

146- آقای نادر لطف عطا مشهور به عطا فرزند قربانعلی كد نامزد 1824

147-خانم لطیفه مبین جاریحانی فرزند یوسف كد نامزد 1825

148-آقای امیرعلی مجردساعتلو مشهور به امیر مجرد فرزند دوستعلی كد نامزد 1829

149-آقای میرعلی محمدی مشهور به دكتر محمدی فرزند سیدماشاالله كد نامزد 1849

150-آقای داود محمدی پیرمراد مشهور به پیرمراد فرزند علی كد نامزد 1851

151-آقای عادل محمدی قرالری فرزند غلامعلی كد نامزد 1852

152-آقای مهدی محمدی قره باغ فرزند زینال كد نامزد 1854

153-آقای یوسف محمدی ورزقانی فرزند براتعلی كد نامزد 1856

154-آقای نادر محمودی فرزند شجاع كد نامزد 1857

155- آقای یحیی محمودی فرزند توفیق كد نامزد 1858

156-خانم ریحانه مرادی نسب مشهور به مرادی فرزند قنبر كد نامزد 1865

157-آقای مقصود مرتاض فرزند احمدعلی كد نامزد 1867

158-آقای مزدك مصطفائی نعیم فرزند كاظم كد نامزد 1868

159-آقای علی مصیب زاده فرزند مصیب كد نامزد 1872

160-آقای مهدی مكارم مشهور به منصور فر فرزند براتعلی كد نامزد 1876

161-آقای رضا ملامحمدآغبلاغی فرزند مصطفی كد نامزد 1878

162-آقای سیدغلامرضا ملكی فرزند سید میر جمیل كد نامزد 1879

163-آقای فخرعلی منافزاده سعیدلو فرزند قنبر كد نامزد 1891

164-آقای مرتضی منافی مشهور به مناف فرزند اردو كد نامزد 1892

165-آقای امید منتظرمشمول فرزند غلامرضا كد نامزد 1894

166-آقای جعفر مهدی زاده شورگلی فرزند حسینعلی كد نامزد 1898

167-آقای ابوالقاسم مهمان نواز مشهور به سعید فرزند هاشم كد نامزد 1912

168-آقای غلامرضا میرزائی گمچی فرزند عباسعلی كد نامزد 1915

169-آقای لطفعلی ناصری مشهور به دكتر ناصری فرزند صفرعلی كد نامزد 1924

170-آقای علیرضا ناظرعدل فرزند امان اله كد نامزد 1925

171-آقای حبیب نجف پیر مشهور به نجف پور- نجفی- نعمتی فرزند كوچك آقا كد نامزد 1927

172-آقای علی نصیری فرزند اسماعیل كد نامزد 1928

173-آقای محمد نقی زاده آیدنلو مشهور به استاد نقی زاده فرزند محمدرضا كد نامزد 1941

174-آقای ناصر نوجوان شیخ سلو فرزند عیسی كد نامزد 1942

175-آقای اكبر نوروزنژاد مشهور به نوروزی فرزند یوسف كد نامزد 1945

176-آقای اكبر نوری مشهور به مهندس نوری- دكتر نوری- حاج آقا نوری فرزند محمود كد نامزد 1946

177- آقای علی نوری فرزند برات كد نامزد 1948

178-آقای حسن نوری زادحیدرلو مشهور به حاج نوری فرزند جبرئیل كد نامزد 1949

179-آقای محمدرضا واحدی خاتونی فرزند احمد كد نامزد 1954

180-آقای جواد وقاری عتیق فرزند غلامرضا كد نامزد 1956

181-آقای حبیب وهابی راد فرزند احمد كد نامزد 1957

182-آقای رضا هادیلو مشهور به غلامرضا فرزند قربانعلی كد نامزد 1958

183-آقای مهدی هاشم لو مشهور به مهدی فرزند حسن پاشا كد نامزد 1961

184-آقای سیدداود هاشمی برنج آباد فرزند سیدآقامیر كد نامزد 1962

185-خانم معصومه همت خواه فرزند عباس كد نامزد 1964

186-آقای علی همتی وقاصلو فرزند اكبر كد نامزد 1965

187-آقای جلیل هومن فرزند آقاجان كد نامزد 1967

188-آقای حسن یوسفی مشهور به – فرزند رسول كد نامزد 1969

189-آقای سیدسلمان یوسفی فرزند سیدصفر كد نامزد 1971

190-خانم لیلا یوسفی فرزند اروجعلی كد نامزد 1972

191-آقای احد یوسفی قلقاچی مشهور به احد یوسفی فرزند حسین كد نامزد 1974

توجه :
1-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 15 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 15 نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

شهر سرو:

1-آقای نایب احمدی قزرآباد مشهور به نایب فرزند رضا كد نامزد 1249

2-آقای سیدرفاعی امینی ربطی مشهور به سید صوفی فرزند سیداسد كد نامزد 1275

3-آقای صفی الدین بكری صورمان آبادی مشهور به دكتر فرزند حسین كد نامزد 1292

4- آقای سیامك دست رس مشهور به شیرزاد فرزند اسعد كد نامزد 1561

5-آقای صولت دست رس فرزند اسعد كد نامزد 1562

6-آقای احمد گلستانی سیاركی فرزند سعدی كد نامزد 1816

7-آقای سیدنوح مجتوی فرزند سید نورالدین كد نامزد 1827

8-آقای هوشنگ محمدپور فرزند محكوم كد نامزد 1846

9-آقای هدایت مطلبی راد فرزند سعید كد نامزد 1874

10-آقای امیر میرزازاده دوستان فرزند فاضل كد نامزد 1916

11-آقای امید نقشین پورصورمان آبادی مشهور به مهندس فرزند عزت اله كد نامزد 1929

12-آقای مسعود نویدی فرزند ابراهیم كد نامزد 1952

توجه :
1-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات –شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

شهر قوشچی

1-آقای علی آقاباباقوشچی فرزند صمد كد نامزد 1216

2-آقای محمدباقر پوراحمدی قوشچی فرزند یحیی كد نامزد 1418

3-خانم سعیده جانبازوطن فرزند جهانگیر كد نامزد 1462

4-آقای محمدعلی جاهدقوشچی فرزند سلطانعلی كد نامزد 1464

5-آقای علی حاتمی فرزند ذوالفقار كد نامزد 1487

6- آقای رحیم خیری قوشچی فرزند عوض كد نامزد 1548

7-آقای محبوب داداش پورقوشجی فرزند سلیمان كد نامزد 1549

8-آقای غلامحسین رضائیان قوشجی فرزند عوض كد نامزد 1578

9-آقای علی صیادی مشهور به صیادی قوشچی فرزند جمال كد نامزد 1676

10-آقای صمد عباسی قوشچی فرزند چراغ كد نامزد 1687

11- آقای حسین مجرب قوشچی فرزند فرضعلی كد نامزد 1828

توجه :
1-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

شهر سیلوانه

-1آقای علی بابائی حیدرانلو فرزند محمد كد نامزد 1281

2- آقای مهدی بابائی حیدرانلو مشهور به سردار فرزند محمد كد نامزد 1282

3- آقای شیرزاد بربرین فرزند صالح كد نامزد 1289

4-آقای قادر تمریان قرائی فرزند طاهر كد نامزد 1454

5-آقای مهاجر حمیدی كای فرزند میكائیل كد نامزد 1519

6- آقای حاجی دینوراژان فرزند محمد كد نامزد 1567

7- آقای فرشاد سلطان آبادی فرزند عبدالعزیز كد نامزد 1618

8- آقای شجاع سلیمان نژادتبتان فرزند فتاح كد نامزد 1624

9-آقای نورالدین سیداحمدیان فرزند محمد كد نامزد 1628

10-آقای ارشد مجیدیان بالولان فرزند عادل كد نامزد 1841

توجه :
1-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد

شهر نوشین

1-آقای مقصود احمدی فرزند آقامعلی كد نامزد 1247

2-آقای رامین بابائی فرزند مرادعلی كد نامزد 1278

3-آقای رحیم تارویردی فرزند رحمان كد نامزد 1451

4-آقای علی اكبر جعفری فرزند علی اصغر كد نامزد 1468

5-آقای ناصر جعفری عشرت آباد مشهور به جعفری فرزند غلام حسین كد نامزد 1469

6-آقای مهدی جوان خوش مقدم فرزند بهروز كد نامزد 1478

7-آقای جعفر حسن زاده فرزند عیسی كد نامزد 1512

8- آقای شكار عبدیلی خانقاه فرزند رمضان كد نامزد 1692

9-آقای شعبان عظیم نژاد مشهور به صیاد فرزند اكبر كد نامزد 1697

10-خانم رقیه قاسمی فرزند احمد كد نامزد 1764

11-آقای مهدی قره قاشلو فرزند یوسف كد نامزد 1769

12-آقای بهرام كریم پورفرد فرزند كریم كد نامزد 1791

13-آقای حبیب كریمی مشهور به كریمی فرزند عباسعلی كد نامزد 1794

14-آقای شادعلی مرادزاده خانقاه مشهور به شادعلی فرزند قوچعلی كد نامزد 1864

15- آقای اسماعیل مهدی خانی ساعتلو مشهور به مهدی خانی فرزند علی كد نامزد 1897

16-خانم رقیه میرزائی ساعتلو فرزند پرویز كد نامزد 1914

17-آقای علیرضا نجف پور فرزند قربان كد نامزد 1926

18-خانم سكینه نوری فرزند حسن كد نامزد 1947

19-آقای پیام نوزاد فرزند پرویز كد نامزد 1951

20-آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی مشهور به سیمین قلم فرزند محمد كد نامزد 1959

توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

توییت بینا

10:34 (۶ ماه قبل) ۱

کشف محموله ۸۷۶ کیلوگرمی مواد مخدر در مرز بازرگان

10:33 (۶ ماه قبل) ۲

پیامک‌ ثبت‌نام واریز سود سهام عدالت جعلی است

10:33 (۶ ماه قبل) ۳

ورود ۲۵هزار معلم جدید به مدارس از ابتدای آبان

10:32 (۶ ماه قبل) ۴

توربین نیروگاه برق خرمشهر را دزدها برده اند

11:55 (۱۰ ماه قبل) ۵

ایران هیچ اغراقی در توان موشکی خود نمی کند

11:53 (۱۰ ماه قبل) ۶

درخواست مجلس از وزیر صمت برای ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی

11:53 (۱۰ ماه قبل) ۷

اخطار شورای رقابت به خودروسازان گران‌فروش

16:29 (۱۱ ماه قبل) ۸

رهبر انقلاب: توافق اشکالی ندارد اما زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای نباید دست بخورد

16:28 (۱۱ ماه قبل) ۹

دستگیری اعضای باند اسکیمر در ارومیه

14:15 (۱۱ ماه قبل) ۱۰

کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه دریافت کردند

14:15 (۱۱ ماه قبل) ۱۱

قرعه‌کشی مرحله دوم فروش خودرو امروز انجام می‌شود

15:12 (۱۱ ماه قبل) ۱۲

سلطان عمان وارد تهران شد

17:03 (۱۱ ماه قبل) ۱۳

رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

16:59 (۱۱ ماه قبل) ۱۴

ترکیه: ۹۶ کیلومتر از دیوار مرزی با ایران تکمیل شد

16:58 (۱۱ ماه قبل) ۱۵

نیروهای طالبان اقدام به تیراندازی به پاسگاه ساسولی کردند

16:57 (۱۱ ماه قبل) ۱۶

بازنشستگان برای وام ۳۰میلیونی نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند

16:56 (۱۱ ماه قبل) ۱۷

ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو به ۱ میلیون نفر رسید

9:22 (۱۱ ماه قبل) ۱۸

کرایۀ حمل کالا ۳۰ درصد افزایش یافت

9:19 (۱۱ ماه قبل) ۱۹

تروریست ها ۵ مرزبان را در سراوان شهید کردند

8:32 (۱۱ ماه قبل) ۲۰

تمامی کارت های ملی تا سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهند داشت

پربازدیدها

آخرین عناوین