آخرین قیمت انواع خودرو در بازار
وجود مناسبت‌ها و افزایش روزهای تعطیل در دو هفته اخیر بازار خودرو را دوباره به رکود کشانده است.

وجود مناسبت‌ها و افزایش روزهای تعطیل در دو هفته اخیر بازار خودرو را دوباره به رکود کشانده است.

به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، به نقل از فرارو، هفته گذشته و هفته جاری برخی از روزهای هفته به دلیل مناسبت‌های مختلف تعطیل بوده و خواهد بود. به گفته فعالان بازار خودرو، این موضوع موجب کاهش مراجعه خریداران به بازار در هفته گذشته شده و در هفته جاری نیز این وضعیت ادامه داشته است. جدول قیمت انواع خودرو را در زیر مشاهده می نمایید:

 

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۲,۷۵۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX

۲۷,۳۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۸,۹۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۸,۸۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۳۰,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۸,۶۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۵,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۴,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

۳۴,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

تندر E1

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۳,۹۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

۸۹,۳۸۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

پراید ۱۵۱ SL

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۸۸,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۵۱,۰۰۰

پراید SL 131

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۴۹,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

پراید SX 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۴۲,۰۰۰

پراید SE 131

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۶,۱۹۲,۰۰۰

پراید SE 131 گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۶۹۲,۰۰۰

پراید LE 131

۱۷,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

پراید EX 131

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

پراید TL 131

۱۶,۹۵۰,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۶۰۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۹۶۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۸۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۲۵,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۴۲۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۴,۲۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۱۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۱۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۸,۲۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۲,۹۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۲۰,۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۳,۶۰۰,۰۰۰

۴۰,۴۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۶,۱۰۰,۰۰۰

۴۵,۲۰۰,۰۰۰

جک J5 اتوماتیک

ناموجود

۵۵,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۹۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۰,۴۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۹,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۱۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۳۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

 ./.


برچسب :    ، ، ، ، ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS