آخرین قیمت انواع خودرو در بازار امروز/جدول
آخرین قیمت خودروها در بازار بدین شرح میباشد.

آخرین قیمت خودروها در بازار بدین شرح میباشد.

:

سایپا

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    ۱۵۱ TL ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
    ۱۵۱ SL ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
    ۱۳۲ SE ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
    ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
    ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
    ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
    ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
    ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
    ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
    ۱۴۱ EX ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
    ۱۴۱ LE
    ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
    ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
    ۱۱۱ SE ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۲۹,۰۰۰
    ۱۱۱ EX ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
    ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
    ۱۱۱ SX ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
    ۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
    SL 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
    SL 131 گازسوز ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
    SX 131 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
    SE 131 ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۸,۰۰۰
    SE 131 گازسوز ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۸,۰۰۰
    LE 131 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
    LE 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
    EX 131 ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
    EX 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
    TL 131 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
    TL 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
    تیبا دوگانه سوز ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
    تیبا LX ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۱۰,۰۰۰
    تیبا EX یورو ۴ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
    تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
    تیبا هاچ بک SX ناموجود
    وانت زامیاد ۲۴ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
    وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
    وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
    وانت شوکا ناموجود ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
    وانت شوکا گازسوز ناموجود ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
    اس ۳۰۰ ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۵۰,۰۰۰

پارس خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    کولیوس تیپ ۱ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
    کولیوس تیپ ۲ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
    مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
    نیسان تینا HIGH ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
    نیسان قشقایی HIGH ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
    ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
    مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
    مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
    مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
    مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
    رنو تندر E1 ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
    رنو تندر E2 ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
    رنو پارس تندر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
    پیکاپ تک کابین ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
    پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
    پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۲۷۷,۰۰۰

 

ایران خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    وانت باردو . یورو ۴ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
    وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
    سمند SE یورو ۴ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
    سمند LX ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
    سمند LX یورو ۴ ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۳۲,۰۰۰
    سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
    سمند EF7 یورو ۴ ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
    سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
    سمند سورن ELX ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
    سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
    پژو GLX 405 یورو ۴ ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
    پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۹۵,۰۰۰
    پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۲,۷۰۰,۰۰۰
    پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
    پژو SLX 405 یورو ۴ ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
    پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
    پژو پارس سال ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
    پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۶۶۱,۰۰۰
    پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲,۷۵۰,۰۰۰
    پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
    پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۸۱,۰۰۰
    پژو پارس LX یورو ۴ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰
    پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
    پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
    پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
    پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
    پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
    رانا LX . TU5 ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
    رنو تندر E2 ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
    رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
    وانت دیزل – فوتون ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
    سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
    سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰

 

کرمان خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
    جک توجوی هاچ بک ناموجود ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
    جک توجوی صندوقدار ناموجود ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
    جک J5 ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۳۰,۰۰۰
    جک J5 اتوماتیک ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰,۰۰۰
    لیفان X60 ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ ۶۰,۶۰۰,۰۰۰
    لوبو ناموجود

گروه بهمن

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
    مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
    مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
    مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
    مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
    وانت مزدا تک کابین ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
    وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
    وانت مزدا ۲ کابین ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
    وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
    بسترون . آسا B50 ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
    وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
    وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
    وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
    ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
    ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
    ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
    مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
    کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    MVM 110 چهار سیلندر ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۰,۰۰۰
    MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود
    MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۹۰۰,۰۰۰
    MVM 530 ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
    MVM 315 هاچ بک ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
    MVM 315 صندوقدار ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
    تیگو _ X33 ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶۴,۱۶۰,۰۰۰
 

راین

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
    ولیکس C30 اتوماتیک ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
    پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
    جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
    جنتو . دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
    پروتون ویرا

مرتب خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    گک گونو – G5 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰
    گک گونو – GX5 ناموجود ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰
    پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
    پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
    ون MPX
    هرور
    کاکی ۵ ناموجود ۳۸,۵۵۶,۰۰۰

دیار خودرو

    نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
    وینگل ۳ تک کابین
    وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
    وینگل ۵ تک کابین به زودی
    وینگل ۵ دو کابین ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
    هاوال M4 به زودی
    هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
    سنوا ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
    سابرینا E150 صندوق دار ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
    سابرینا E150 هاچ بک ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰

برچسب :    ، ، ، ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS