امین زندگانی: خوشحالم مردم کنترل ماهواره را کنار گذاشتند
متولد سال 1351 است و بازى در ســريال هايى همچون «همسفر»، «مختارنامه»، «طلسم شدگان»، «معصوميت از دست رفته»، «روزگار جوانى»، «راه سوم» و قهقرايى فيلم هاى سينمايى «گلوگاه شيطان»، «ملك سليمان»، «كابوس»، «شهرآشوب»، «آدمك ها» و... را از او سراغ داريم.

متولد سال ۱۳۵۱ است و بازى در ســریال هایى همچون «همسفر»، «مختارنامه»، «طلسم شدگان»، «معصومیت از دست رفته»، «روزگار جوانى»، «راه سوم» و قهقرایى فیلم هاى سینمایى «گلوگاه شیطان»، «ملک سلیمان»، «کابوس»، «شهرآشوب»، «آدمک ها» و… را از او سراغ داریم.

:

به گزارش سایت خبری بینانیوز ، این بازیگر باوقار و مودب سینما و تلویزیون که در تئاتر هم پیشینه درخشانى دارد، این شــب ها با ایفاى نقش مهدى در ســریال «همه چیز آنجاست» دغدغه هاى مردى جوان را به تصویر مى کشد که بار زندگى خود و خانواده اش بر دوش اوست اما شانه خالى نمى کند و گام به گام براى بهتر شدن زندگى اش با مشکلات دست و پنجه نرم مى کند. معتقد است اگر خوراک فرهنگى سالمى به مخاطب ارائه شود کنترل ماهواره از دستانش خواهد افتاد و رزرو نگاه بیننده را در سیما با رزرو بلیت در سینما داراى سازوکارهاى مشابهى مى داند. شرح گفت و گوى صبا با این هنرمند را در ادامه مى خوانید:

:

هر بازیگر با خواندن فیلمنامه یک اثر طبیعتا دورنمایى از میزان اســتقبال بینندگان را هم در ذهــن خود تصور مى کند. با توجه به این که آخرین قسمت هاى این سریال را به تماشا نشسته ایم آیا تعداد مخاطبان آن و خروجى کار با پیش بینى تان جور درآمده است؟

:
بله، چه بسا بیشتر از آن چه فکرش را مى کردم، نتیجه سریال مورد بیشتر توجه قرار گرفته است. متاسفانه گروهى از بازیگران به هنر خود صرفا به عنوان شــغل نگاه مىکنند و شاید کیفیت و اقبال مخاطبان برایشان مهم نباشد. اما من نگاهم به بازیگرى به عنوان یک هنر است. این سریال با فیلمنامه اى شروع شد که بیش از ۳۰ قسمت از آن نوشته شده بود. برخلاف بسیارى از سریال ها که با یک سیناپس شروع مى شوند. البته در قسمت هاى آخر با توجه به افزایش تعداد قسمت ها و نزدیک بودن به پخش بعضى قسمت ها به روز نوشته و فاصله مان تا پخش کم شــد. با وجود این در ابتدا کمى نگران بودم.
:
علت این نگرانى چه بود؟
ما در این پروژه با متن و قصه اى روبه رو بودیم که بسیار به زندگى روزمره مان شبیه است. جورى که نمى شــد کارگردان و عوامل کار پشت قصه هایى خیالى یا عجیب و غریب پنهان شوند. یکى از امتیازات این مجموعه داســتان ساده آن اســت. ما در «همه چیز آنجاســت» روابط خاص و پیچیده اى نمى بینیم. فضا کاملا مشخص و تعریف شده است. قصه خانواده هاى ایرانى با روایت هاى عادى زندگى شان و دغدغه هایى که برایشان ایجاد شده است. این سادگى در ابتدا کمى من را ترساند. این که مهدى به عنوان مثال در این قصه چاقو دستش نیست یا یک کاراکتر جاسوس، بزهکار یا شبیه به این را از او درک نمى کنیم که به بهانه آن بتوان بیننده را جذب کرد. بلکه آدمى معمولى است که از دل جامعه برخاسته. اما جالب است بدانید همان هفته اول و بعد از این که با کاراکتر ارتباط بیشترى پیدا کردم خیالم راحت شد. احساس کردم با کارگردانى همکارى مى کنم که اگرچه همسن و سال خودم است، اما از سنش سال ها جلوتر است. پخته و تواناست و مهم تر از همه این که مى داند باید چه ارتباطى با بازیگران کارش داشته باشد.

:

همچنین حضور آقاى افخمى و میرمیرانی به عنوان مشاوران فیلمنامه اتفاق خوبى بود. ضمن این که پیوندى هم بین سینما و رمان صورت گرفت و خانم قشقایى که خود نویسنده شناخته شده اى هستند نگارش فیلمنامه این سریال را برعهده گرفتند و مهم تر از همه مدیریت یک تهیه کننده خوشنام به پیشبرد هرچه بهتر این پروژه منجر شد. داستان این سریال هم سرشار از آدم هایى است که حتما هر ایرانى نمونه اى از آن ها را در میان اطرافیانش دیده اســت و سراغ دارد. همه این ها باعث شد سریال دیده شود و تصورى که داشتم مبنى بر این که شاید بیننده از قسمت ۱۰ به بعد بیشتر درگیر داستان شود بسیار زودتر محقق شد و بسیارى از مخاطبان شبکه سه از قسمت هاى سه و چهار جذب مجموعه شدند. کنترل ماهواره را کنار گذاشتند و یک سریال ایرانى و از جنس فرهنگ خودشان را تماشا کردند.

:

شاید تا قبل از این تصور مى کردم مردم از سر میل و رغبت به تماشاى سریال هاى خارجى مى نشــینند. اما بعد از این که مجموعه هاى ایرانى با استقبال رو به رو شد، فهمیدم آن ها از سر ناچارى و نبودن خوراک فرهنگى مناسب روى به این آثار مى آورند. فکر مى کنم تعداد قســمت هاى زیــاد کار هم در این استقبال بى تاثیر نبود. اساســا تجربه چند سال اخیر سیما ثابت کرده است معمولا سریال هاى هرشبى بلند بیشتر دیده مى شوند.
:
شــما کدام یک از روش ها را درست تر مى دانید؟ تولید کمتر سریال هاى بلند یا تولید بیشتر مینى سریال.
هریک از این آثار فرمول خاص و کارکرد خودش را دارد. به نظرم براى ساخت و پخش مینى سریال ها و سریال هاى کوتاه قسمت باید تبلیغات بیشترى صورت گیرد. از چند ماه قبل مخاطبان به تماشاى این مجموعه ها دعوت شوند. در حالى که در تلویزیون معمولا یک هفته قبل اطلاع رسانى در این زمینه صورت مى گیرد. همچنین مى توان قبل از پخش این سریال ها با عوامل و بازیگران آن ها نشســت هایى برگزار و اخبار آن را منتشر کرد تا تماشاگر کلیت کار را بدانــد و اطمینان حاصل کند بــا محصول خوبى رو به رو خواهد بود و مثل سینما که بلیت آن از قبل رزرو مى شود، فرصت خود را براى دنبال کردن آن سریال رزرو کند. با این کارها مشکل مخاطب هم حل شدنى است.

:

از طرفى ماهیت تلویزیون بر تکرار مبتنى است و نمى توان نادیده گرفت سریال هاى هرشبى بلند براى بیننــده ایجاد عادت مى کند که بــه نفع تلویزیون است. «همه چیز آنجاست» ســاخته و پخش شد و بعد از این «کیمیا» هم روى آنتن مى رود و ایــن مجموعه ها مى توانند ضمن عادت ســازى براى مخاطبان خوراک فرهنگى خوبى را هم به آنان ارائه دهند. بنابراین مى توان قسمت هاى زیاد یک سریال را هم یکى از عوامل موفقیت آن ها دانست.
:
مهدى یک نقش نسبتا خوب است. به طور کلى آن چه درباره همه کاراکترهاى این سریال صدق مى کند، قرار گرفتن آن ها در مرز خوب و بد بودن، خطا کردن و نکردن اســت. تحلیل شما از این شخصیت چیست؟

:
خوشحالم شما لفظ نســبتا خوب را براى این نقش به کار بردید. به رغم تحلیل هایى که این نقش را صد درصد مثبت مى داند. در حالى که ما وقتى مهدى را یک آدم مثبت مى دانیم باید به این نکته هم توجه کنیم که او از نظر چه کسى و در چه جگاه و موقعیتى مثبت دانسته مى شود. آیا او را از منظر بیننده مثبت مى دانیم یا از نظر خانواده و دوستان؟! این در حالى است که وقتى از نگاه فانى به او نگاه کنیم حتما مهدى را فردى مى دانیم که به بدبختى هایش دامن زده است. چراکه او با خود فکر مى کند اگر مهدى یک ماه کارگاهش را در اختیار فانى مى گذاشــت به وضعیت فعلى دچار نمى شد. حتى مهدى ممکن است از نظر برادرش گاهى تندخو باشــد. اما مهدى تجربه هاى تلخى داشــته که حالا نمى خواهد مهران هم به آن گرفتار شــود. به نظرم مهدى در مرزى حرکت مى کند بین واقعیت و مســتند که در عین حــال جذابیت هاى دراماتیک آن هم رعایت شده است.

:

./.


برچسب :    ، ، ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS