لیست کامل اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی ارومیه و شهرهای حومه آن
با صدور اطلاعیه ای از سوی فرمانداری ارومیه اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ارومیه اعلام شد . به گزارش سایت ...

با صدور اطلاعیه ای از سوی فرمانداری ارومیه اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ارومیه اعلام شد .

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز، بنا به این اطلاعیه در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی اسامی نامزدهای انتخابات شهرستان ارومیه به همراه کدها و توضیحات به شرح ذیل جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام می گردد:

شهر ارومیه:

-۱ آقای سیف اله آبیار مشهور به – فرزند ولی کد نامزد ۱۲۱۴

۲- آقای مجتبی آزادی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۱۵

۳- آقای محراب آقاپور فرزند جلال کد نامزد ۱۲۱۷

۴- آقای رضا ابراهیم زاده قلعه جوقی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۹

۵- آقای سجاد ابراهیمی مشهور به – فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۱

۶- آقای بهروز احتشام فر مشهور به حاج آقا احتشام فر فرزند باباعلی کد نامزد ۱۲۴۲

۷- آقای اکبر احمدپور مشهور به اکبر فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۵

۸-خانم مهناز احمدیان فرزند بختیار کد نامزد ۱۲۴۸

۹-آقای موسی اسماعیلی هولاسو مشهور به حاج موسی فرزند ایوب کد نامزد ۱۲۵۴

۱۰-آقای محمود اشتری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۵۶

۱۱-آقای جعفر اشرف رضائی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵۷

۱۲-آقای هوشنگ اشرفی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۸

۱۳-آقای رسول اصغرزاده مجدآذر مشهور به حاج رسول فرزند رضا کد نامزد ۱۲۵۹

۱۴-آقای عادل اعظم انهر مشهور به عادل اعظم انهر فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۶۱

۱۵-آقای رسول اقدمی مشهور به رسول اقدم-رسولی اقدمی-حاج رسول فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۶۲

۱۶-خانم ژیلا الله ویرن اوصالو مشهور به ژیلا فرزند حمید کد نامزد ۱۲۶۴

۱۷-آقای اسماعیل الماسی قره قشلاقی مشهور به سرباز ولایت فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۶۵

۱۸-خانم نیر الهامی صوفیانی مشهور به – فرزند خلیل کد نامزد ۱۲۶۷

۱۹-آقای رسول الهویردی زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۸

۲۰-آقای سیف اله امامی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۶۹

۲۱-آقای مجتبی امانی فرزند بیت اله کد نامزد ۱۲۷۱

۲۲-آقای جعفرصادق امیری اصفهانجق مشهور به امیری فرزند ارشد کد نامزد ۱۲۷۲

۲۳-آقای آرش انصاری مشهور به – فرزند لطیف کد نامزد ۱۲۷۶

۲۴-آقای رضا بابائی آغدونلو فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷۹

۲۵-خانم سمانه باقری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۸۴

۲۶-آقای حسین بخشایشی چراغتپه مشهور به بخشایش فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۲۷-آقای هادی بهادری فرزند میرقلیج کد نامزد ۱۲۹۴

۲۸-آقای محمدتقی بهرامی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۵

۲۹-خانم لیلا بهرامی مکری فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۹۶

۳۰-آقای علی بهروش فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۷

۳۱-آقای حسین بهمنش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۸

۳۲-آقای آنوئیل بیت یاوری فرزند آشور کد نامزد ۱۴۱۲

۳۳-آقای سعید بیرامی کورانی مشهور به بیرامی – بایرامی فرزند لطیف کد نامزد ۱۴۱۵

۳۴-آقای حسین پناهی مشهور به – فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۷

۳۵-آقای ناصر پوراسد مشهور به – فرزند سیف الله کد نامزد ۱۴۱۹

۳۶-آقای رضا پورعبدال مشهور به لزگین پورعبدال نرگی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۲۴

۳۷-آقای اسماعیل پویان منش فرزند اسداله کد نامزد ۱۴۲۵

۳۸-آقای فرهاد پیری مشهور به پیری فرزند عین اله کد نامزد ۱۴۲۶

۳۹-آقای مرتضی پیری مشهور به دکتر پیری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۲۷

۴۰-آقای محمد توکلی آذر مشهور به توکلی فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۵۷

۴۱-آقای خیبر تیبا فرزند همت کد نامزد ۱۴۵۹

۴۲-آقای رضا تیمورپور فرزند جواد کد نامزد ۱۴۶۱

۴۳-آقای جعفرصادق جلالی نیا مشهور به جلالی فرزند بابا کد نامزد ۱۴۷۲

۴۴-خانم بیتا جلیل پوررضائی فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

۴۵-آقای پرویز جلیلی فرزند احیا کد نامزد ۱۴۷۵

۴۶-آقای داود جهان فرزند رشید کد نامزد ۱۴۷۹

۴۷-آقای مهدی چهل امیرانی فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۸۶

۴۸- آقای محمدخالد حاتمی فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۸۹

۴۹-آقای مهدی حاجی زاده درزه کنانی مشهور به – فرزند سیروس کد نامزد ۱۴۹۱

۵۰-آقای مهران حاجیلو مشهور به حاج مهران فرزند جعفرصادق کد نامزد ۱۴۹۲

۵۱-آقای محمدصالح حاجی هاشم آباد مشهور به هاشم آبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۹۴

۵۲-آقای قاسم حبیب پیران مشهور به پیران – سیدپیران – حاجی قاسم فرزند حسین کد نامزد ۱۴۹۵

۵۳-آقای خیراله حدیدی مشهور به – فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۴۹۶

۵۴-آقای اقبال حسن زاده مشهور به اقبال فرزند احمد کد نامزد ۱۴۹۷

۵۵-آقای جعفر حسن زاده مشهور به – فرزند سیف الله کد نامزد ۱۴۹۸

۵۶-آقای کامران حسین زاده فرزند رحمان کد نامزد ۱۵۱۶

۵۷-آقای روح الله حضرت پورطلاتپه فرزند محمد علی کد نامزد ۱۵۱۷

۵۸-آقای نورعلی حق دوست قهرمانلو فرزند معراج کد نامزد ۱۵۱۸

۵۹-آقای امیرحسن خازنی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۲۱

۶۰-آقای مجید خالق صفت فرزند علی کد نامزد ۱۵۲۴

۶۱-آقای محمد خلیل پور مشهور به ملا محرم فرزند احمد کد نامزد ۱۵۲۶

۶۲-آقای اسماعیل خلیلی فرزند حاتم کد نامزد ۱۵۲۷

۶۳-آقای پیمان خلیلی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۵۲۸

۶۴-آقای محرم خلیلی فرزند اسداله کد نامزد ۱۵۲۹

۶۵-خانم شمسی خلیلی ولالی فرزند بلال کد نامزد ۱۵۴۱

۶۶-آقای عبداله خوئی فرزند میرزامحمد کد نامزد ۱۵۴۲

۶۷-آقای رسول خوش بختی سرای مشهور به رستگاری فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۴۶

۶۸-آقای نادر دوستی رضائی مشهور به – فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۵۶۴

۶۹-آقای محمدرضا دهقانی فرزند جمشید کد نامزد ۱۵۶۵

۷۰-آقای سیدهادی ذاکر مشهور به میر پرویز فرزند میرحمداله کد نامزد ۱۵۶۸

۷۱-آقای جواد ذکائی فاتح فرزند محمد تقی کد نامزد ۱۵۶۹

۷۲-خانم الهام ذوالفقاری مقدم فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۷۱

۷۳-آقای قاسم رشیدنژاد فرزند رضا کد نامزد ۱۵۷۵

۷۴-آقای علیرضا رشیدی ترزیلو فرزند سیف الله کد نامزد ۱۵۷۶

۷۵-آقای پیمان رضائی بالاجو مشهور به پیمان رضایی فرزند بیوک کد نامزد ۱۵۷۹

۷۶-آقای براتعلی رضاپورقهرمانلو مشهور به علی فرزند قربان کد نامزد ۱۵۸۲

۷۷-آقای سیدعلی رضوی مشهور به سید رضوی فرزند میر یحیی کد نامزد ۱۵۸۴

۷۸-آقای علیرضا رمضان پوراصل مشهور به رمضانی فرزند منصور کد نامزد ۱۵۸۵

۷۹-آقای محمدمهدی زارع اندریان فرزند عبداله کد نامزد ۱۵۸۶

۸۰- آقای منصور زندی کیا فرزند وهاب کد نامزد ۱۵۸۷

۸۱-آقای غلامرضا ساسانیان فرزند سیاوش کد نامزد ۱۵۸۹

۸۲-آقای محمد سبزی خانچی فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۹۱

۸۳-آقای وفا سپهروند مشهور به امیر فرزند عباس کد نامزد ۱۵۹۲

۸۴-آقای محمد ستارپوردیزجی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۵۹۴

۸۵-آقای میرجلال ستاری برنج آباد مشهور به سید جلال فرزند میر محسن کد نامزد ۱۵۹۵

۸۶-خانم مینا ستوده فرزند عظیم کد نامزد ۱۵۹۶

۸۷-آقای ناصر ستوده قره باغ مشهور به قره باغی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹۷

۸۸-آقای مهدی سرخوش فرزند علی کد نامزد ۱۶۱۲

۸۹-آقای کریم سعیدشعبانلو فرزند عربعلی کد نامزد ۱۶۱۴

۹۰-آقای محمدرضا سلامت بخش فرزند مصیب کد نامزد ۱۶۱۵

۹۱-آقای هادی سلیمان پور فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۲۱

۹۲-آقای سیاوش سلیمانی پور فرزند محمود کد نامزد ۱۶۲۵

۹۳-آقای جواد سنبلی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۲۷

۹۴-خانم رویا شاه حسین زاده فرزند حسنقلی کد نامزد ۱۶۴۱

۹۵-آقای منوچهر شاهی ارنساء فرزند سیفعلی کد نامزد ۱۶۴۲

۹۶-خانم فاطمه شریف زادگان فرزند حسین کد نامزد ۱۶۴۵

۹۷-آقای وحید شکری فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۶۴۷

۹۸-آقای وحید شکری حبشی مشهور به – فرزند ولی کد نامزد ۱۶۴۸

۹۹-آقای رحمان شهریاری فرزند تیمور کد نامزد ۱۶۵۱

۱۰۰-خانم فاطمه شیخ بگلو فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۲

۱۰۱- آقای علی شیخی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۵۷

۱۰۲-آقای کریم صادقی مشهور به حاج صادقی- خانشان- صادقی خانشان- حاج صادقی خانشان فرزند سیف الدین کد نامزد ۱۶۵۹

۱۰۳-آقای فرزاد صمصامی فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۷۴

۱۰۴-آقای علی ضیائی مشهور به – فرزند فیروز کد نامزد ۱۶۷۸

۱۰۵-آقای مهدی طاهری مشهور به – فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۶۷۹

۱۰۶-آقای جعفر ظرف فروش دیلمقانی مشهور به زر فروش فرزند مهدی کد نامزد ۱۶۸۱

۱۰۷-آقای یعقوب عباسی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۸۵

۱۰۸-آقای محمود عباسی چهارراهی فرزند جلال کد نامزد ۱۶۸۶

۱۰۹-آقای علی عبدالهی فرزند بهمن کد نامزد ۱۶۸۹

۱۱۰-آقای محمدرضا عسکری فرزند جبار علی کد نامزد ۱۶۹۵

۱۱۱-آقای حبیب عسگرخان مسکن مشهور به عسگرخان فرزند مختار کد نامزد ۱۶۹۶

۱۱۲-آقای حبیب علوی دارغلو فرزند حمید کد نامزد ۱۷۱۲

۱۱۳-آقای علی اصغر علی اکبری هلق مشهور به مهندس علی اکبری-مهندس اکبری-اکبری فرزند حسن کد نامزد ۱۷۱۴

۱۱۴-آقای سلیمان علی پورکرمجوان فرزند صیاد الله کد نامزد ۱۷۱۵

۱۱۵-آقای فخرالدین علی زاد فرزند رسول کد نامزد ۱۷۱۶

۱۱۶-آقای محمدرضا علیزاده امامزاده مشهور به نعمت- دکتر علیزاده- دکتر امامزاده- علیزاده فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۷۱۸

۱۱۷-آقای لطیف علینقی پوررضائیه فرزند علی کد نامزد ۱۷۲۱

۱۱۸- آقای جعفر عیسی خواجه مشهور به مهندس فرزند صفر کد نامزد ۱۷۲۴

۱۱۹- آقای حبیب اله غالب زنجیره مسکن فرزند ذبیح الله کد نامزد ۱۷۲۵

۱۲۰-خانم لیلا غفاری فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۲۶

۱۲۱-خانم رعنا غلام پورکاکلر فرزند علی کد نامزد ۱۷۲۷

۱۲۲-آقای چنگیز غلامعلی زاده مشهور به – فرزند محمود کد نامزد ۱۷۲۹

۱۲۳-خانم فریبا غلامی فرزند امامعلی کد نامزد ۱۷۴۱

۱۲۴-آقای میرجبار غیبی فرزند میر فتح اله کد نامزد ۱۷۴۲

۱۲۵-آقای عادل فتاحی فرزند فتاح کد نامزد ۱۷۴۵

۱۲۶-آقای مهدی فتاحی مشهور به – فرزند روح اله کد نامزد ۱۷۴۶

۱۲۷-آقای رضا فتاحی فرد فرزند بیوک کد نامزد ۱۷۴۷

۱۲۸-آقای سالار فتحعلی زاده فرزند رشید کد نامزد ۱۷۴۸

۱۲۹-آقای سهراب فتوحی چیانه مشهور به فتوحی فرزند خلیل کد نامزد ۱۷۴۹

۱۳۰-آقای مهدی فرجی زاده فرزند عبادالله کد نامزد ۱۷۵۱

۱۳۱-آقای پیام فرخی قلعه جوقی مشهور به – فرزند جلال کد نامزد ۱۷۵۲

۱۳۲-آقای محسن فرضائی مشهور به فرضایی- فرزایی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷۵۴

۱۳۳-آقای کریم فرقدان سلطان احمدی مشهور به احمدی فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۵۶

۱۳۴-آقای محمد فرهادی فرزند بایرامعلی کد نامزد ۱۷۵۷

۱۳۵-آقای تقی فرهودی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۵۸

۱۳۶-آقای حجت فلاح باراندوزی مشهور به – فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۶۱

۱۳۷-آقای مجتبی فوقی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۷۶۲

۱۳۸- آقای علی قنبری فرزند حسین کد نامزد ۱۷۸۱

۱۳۹-آقای بهروز کارگری فرزند خلیل کد نامزد ۱۷۸۶

۱۴۰-آقای جعفرصادق کربلائی صادقی مشهور به کربلایی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۸۹

۱۴۱-آقای امین کریم خانی فرزند علی کد نامزد ۱۷۹۲

۱۴۲آقای منصور کریمی قزلجه قلعه علیا مشهور به – فرزند سیف اله کد نامزد ۱۷۹۵

۱۴۳- آقای الیاس کندمی مشهور به گندمی فرزند حسینقلی کد نامزد ۱۸۱۲

۱۴۴- آقای عطا کیومرثی فرزند کریم کد نامزد ۱۸۱۴

۱۴۵-آقای عصمت گرامی مشهور به – فرزند عبدالباقی کد نامزد ۱۸۱۵

۱۴۶- آقای نادر لطف عطا مشهور به عطا فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۸۲۴

۱۴۷-خانم لطیفه مبین جاریحانی فرزند یوسف کد نامزد ۱۸۲۵

۱۴۸-آقای امیرعلی مجردساعتلو مشهور به امیر مجرد فرزند دوستعلی کد نامزد ۱۸۲۹

۱۴۹-آقای میرعلی محمدی مشهور به دکتر محمدی فرزند سیدماشاالله کد نامزد ۱۸۴۹

۱۵۰-آقای داود محمدی پیرمراد مشهور به پیرمراد فرزند علی کد نامزد ۱۸۵۱

۱۵۱-آقای عادل محمدی قرالری فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۸۵۲

۱۵۲-آقای مهدی محمدی قره باغ فرزند زینال کد نامزد ۱۸۵۴

۱۵۳-آقای یوسف محمدی ورزقانی فرزند براتعلی کد نامزد ۱۸۵۶

۱۵۴-آقای نادر محمودی فرزند شجاع کد نامزد ۱۸۵۷

۱۵۵- آقای یحیی محمودی فرزند توفیق کد نامزد ۱۸۵۸

۱۵۶-خانم ریحانه مرادی نسب مشهور به مرادی فرزند قنبر کد نامزد ۱۸۶۵

۱۵۷-آقای مقصود مرتاض فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۸۶۷

۱۵۸-آقای مزدک مصطفائی نعیم فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۶۸

۱۵۹-آقای علی مصیب زاده فرزند مصیب کد نامزد ۱۸۷۲

۱۶۰-آقای مهدی مکارم مشهور به منصور فر فرزند براتعلی کد نامزد ۱۸۷۶

۱۶۱-آقای رضا ملامحمدآغبلاغی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۷۸

۱۶۲-آقای سیدغلامرضا ملکی فرزند سید میر جمیل کد نامزد ۱۸۷۹

۱۶۳-آقای فخرعلی منافزاده سعیدلو فرزند قنبر کد نامزد ۱۸۹۱

۱۶۴-آقای مرتضی منافی مشهور به مناف فرزند اردو کد نامزد ۱۸۹۲

۱۶۵-آقای امید منتظرمشمول فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۹۴

۱۶۶-آقای جعفر مهدی زاده شورگلی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸۹۸

۱۶۷-آقای ابوالقاسم مهمان نواز مشهور به سعید فرزند هاشم کد نامزد ۱۹۱۲

۱۶۸-آقای غلامرضا میرزائی گمچی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۹۱۵

۱۶۹-آقای لطفعلی ناصری مشهور به دکتر ناصری فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۹۲۴

۱۷۰-آقای علیرضا ناظرعدل فرزند امان اله کد نامزد ۱۹۲۵

۱۷۱-آقای حبیب نجف پیر مشهور به نجف پور- نجفی- نعمتی فرزند کوچک آقا کد نامزد ۱۹۲۷

۱۷۲-آقای علی نصیری فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۹۲۸

۱۷۳-آقای محمد نقی زاده آیدنلو مشهور به استاد نقی زاده فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۴۱

۱۷۴-آقای ناصر نوجوان شیخ سلو فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۴۲

۱۷۵-آقای اکبر نوروزنژاد مشهور به نوروزی فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۴۵

۱۷۶-آقای اکبر نوری مشهور به مهندس نوری- دکتر نوری- حاج آقا نوری فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۶

۱۷۷- آقای علی نوری فرزند برات کد نامزد ۱۹۴۸

۱۷۸-آقای حسن نوری زادحیدرلو مشهور به حاج نوری فرزند جبرئیل کد نامزد ۱۹۴۹

۱۷۹-آقای محمدرضا واحدی خاتونی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۵۴

۱۸۰-آقای جواد وقاری عتیق فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۵۶

۱۸۱-آقای حبیب وهابی راد فرزند احمد کد نامزد ۱۹۵۷

۱۸۲-آقای رضا هادیلو مشهور به غلامرضا فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۹۵۸

۱۸۳-آقای مهدی هاشم لو مشهور به مهدی فرزند حسن پاشا کد نامزد ۱۹۶۱

۱۸۴-آقای سیدداود هاشمی برنج آباد فرزند سیدآقامیر کد نامزد ۱۹۶۲

۱۸۵-خانم معصومه همت خواه فرزند عباس کد نامزد ۱۹۶۴

۱۸۶-آقای علی همتی وقاصلو فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۶۵

۱۸۷-آقای جلیل هومن فرزند آقاجان کد نامزد ۱۹۶۷

۱۸۸-آقای حسن یوسفی مشهور به – فرزند رسول کد نامزد ۱۹۶۹

۱۸۹-آقای سیدسلمان یوسفی فرزند سیدصفر کد نامزد ۱۹۷۱

۱۹۰-خانم لیلا یوسفی فرزند اروجعلی کد نامزد ۱۹۷۲

۱۹۱-آقای احد یوسفی قلقاچی مشهور به احد یوسفی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷۴

توجه :
۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

شهر سرو:

۱-آقای نایب احمدی قزرآباد مشهور به نایب فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۹

۲-آقای سیدرفاعی امینی ربطی مشهور به سید صوفی فرزند سیداسد کد نامزد ۱۲۷۵

۳-آقای صفی الدین بکری صورمان آبادی مشهور به دکتر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۲

۴- آقای سیامک دست رس مشهور به شیرزاد فرزند اسعد کد نامزد ۱۵۶۱

۵-آقای صولت دست رس فرزند اسعد کد نامزد ۱۵۶۲

۶-آقای احمد گلستانی سیارکی فرزند سعدی کد نامزد ۱۸۱۶

۷-آقای سیدنوح مجتوی فرزند سید نورالدین کد نامزد ۱۸۲۷

۸-آقای هوشنگ محمدپور فرزند محکوم کد نامزد ۱۸۴۶

۹-آقای هدایت مطلبی راد فرزند سعید کد نامزد ۱۸۷۴

۱۰-آقای امیر میرزازاده دوستان فرزند فاضل کد نامزد ۱۹۱۶

۱۱-آقای امید نقشین پورصورمان آبادی مشهور به مهندس فرزند عزت اله کد نامزد ۱۹۲۹

۱۲-آقای مسعود نویدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۵۲

توجه :
۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات –شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

شهر قوشچی

۱-آقای علی آقاباباقوشچی فرزند صمد کد نامزد ۱۲۱۶

۲-آقای محمدباقر پوراحمدی قوشچی فرزند یحیی کد نامزد ۱۴۱۸

۳-خانم سعیده جانبازوطن فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۴۶۲

۴-آقای محمدعلی جاهدقوشچی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۶۴

۵-آقای علی حاتمی فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۴۸۷

۶- آقای رحیم خیری قوشچی فرزند عوض کد نامزد ۱۵۴۸

۷-آقای محبوب داداش پورقوشجی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۵۴۹

۸-آقای غلامحسین رضائیان قوشجی فرزند عوض کد نامزد ۱۵۷۸

۹-آقای علی صیادی مشهور به صیادی قوشچی فرزند جمال کد نامزد ۱۶۷۶

۱۰-آقای صمد عباسی قوشچی فرزند چراغ کد نامزد ۱۶۸۷

۱۱- آقای حسین مجرب قوشچی فرزند فرضعلی کد نامزد ۱۸۲۸

توجه :
۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

شهر سیلوانه

-۱آقای علی بابائی حیدرانلو فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۱

۲- آقای مهدی بابائی حیدرانلو مشهور به سردار فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۲

۳- آقای شیرزاد بربرین فرزند صالح کد نامزد ۱۲۸۹

۴-آقای قادر تمریان قرائی فرزند طاهر کد نامزد ۱۴۵۴

۵-آقای مهاجر حمیدی کای فرزند میکائیل کد نامزد ۱۵۱۹

۶- آقای حاجی دینوراژان فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۷

۷- آقای فرشاد سلطان آبادی فرزند عبدالعزیز کد نامزد ۱۶۱۸

۸- آقای شجاع سلیمان نژادتبتان فرزند فتاح کد نامزد ۱۶۲۴

۹-آقای نورالدین سیداحمدیان فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۸

۱۰-آقای ارشد مجیدیان بالولان فرزند عادل کد نامزد ۱۸۴۱

توجه :
۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد

شهر نوشین

۱-آقای مقصود احمدی فرزند آقامعلی کد نامزد ۱۲۴۷

۲-آقای رامین بابائی فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۲۷۸

۳-آقای رحیم تارویردی فرزند رحمان کد نامزد ۱۴۵۱

۴-آقای علی اکبر جعفری فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۶۸

۵-آقای ناصر جعفری عشرت آباد مشهور به جعفری فرزند غلام حسین کد نامزد ۱۴۶۹

۶-آقای مهدی جوان خوش مقدم فرزند بهروز کد نامزد ۱۴۷۸

۷-آقای جعفر حسن زاده فرزند عیسی کد نامزد ۱۵۱۲

۸- آقای شکار عبدیلی خانقاه فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۹۲

۹-آقای شعبان عظیم نژاد مشهور به صیاد فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹۷

۱۰-خانم رقیه قاسمی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۶۴

۱۱-آقای مهدی قره قاشلو فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۶۹

۱۲-آقای بهرام کریم پورفرد فرزند کریم کد نامزد ۱۷۹۱

۱۳-آقای حبیب کریمی مشهور به کریمی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۹۴

۱۴-آقای شادعلی مرادزاده خانقاه مشهور به شادعلی فرزند قوچعلی کد نامزد ۱۸۶۴

۱۵- آقای اسماعیل مهدی خانی ساعتلو مشهور به مهدی خانی فرزند علی کد نامزد ۱۸۹۷

۱۶-خانم رقیه میرزائی ساعتلو فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۱۴

۱۷-آقای علیرضا نجف پور فرزند قربان کد نامزد ۱۹۲۶

۱۸-خانم سکینه نوری فرزند حسن کد نامزد ۱۹۴۷

۱۹-آقای پیام نوزاد فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۵۱

۲۰-آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی مشهور به سیمین قلم فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۹

توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .
۲-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .


برچسب :    ، ، ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون امتیاز)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS