اعلام اسامی 228 جانباخته ایرانی فاجعه منا
سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی حادثه منا را تا این لحظه ۲۲۸ نفر اعلام کرد.

سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی حادثه منا را تا این لحظه ۲۲۸ نفر اعلام کرد.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز ،تازه ترین لیست جانباختگان حادثه مرگبار منا از سوی سازمان حج و زیارت به شرح ذیل اعلام شد.
:
ردیف   نام  نام خانوادگی   کاروان۱مختار  اکبری             ۲۴۰۱۶

۲محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۳اسماعیل اسپوکه ۱۲۰۱۲

۴حسین استخری  ۲۴۰۱۹

وحید اسلامی   ۲۴۰۱۹

۶بلال اسلامیان   ۱۰۰۰۳

۷احمد اسماعیلی چافی  ۲۸۱۵۹

۸فرضعلی اصغری  ۳۰۲۷۸

۹حسن افشون  ۱۲۰۱۲

۱۰غلام حسین  الله وردی  ۱۸۰۰۳

۱۱داود امیرآبادی  ۲۴۰۱۰

۱۲نادعلی امینی  ۲۴۰۱۶

۱۳رسول امینی فرخانی  ۱۹۳۷۳

۱۴حجت اوشیانی  ۲۸۱۵۹

۱۵حمیده ایازی  ۳۸۰۳۶

۱۶عزت اله ایزدی  ۲۴۰۱۰

۱۷ عبد الله ایگدری  ۳۸۰۳۶

۱۸اسدالله  ایمن پور  ۲۴۰۱۹

۱۹تازه گل آزمون  ۳۸۰۱۷

۲۰عبدالمجید آق آتابای  ۳۸۰۱۷

۲۱رحیم آقایی پور آزاد

۲۲علی رضا باغانی  ۱۹۲۸۹

۲۳علی اکبر  باغانی ۱۹۲۸۹

۲۴محمد ابراهیم  باقری  ۴۰۰۱۱

۲۵محمد باقری ۴۰۰۱۱

۲۶ابراهیم باقریان یزدآبادی  ۱۳۴۳۰

۲۷حسن باهرخواه  ۱۹۳۷۳

۲۸امین باوی بعثه رهبری

۲۹بایرامعلی بخته ۱۰۰۰۳

۳۰عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۳۱عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۳۲حسین برفرازی ۱۹۰۳۳

۳۳بالا اوغلان برگستان  ۱۰۱۱۶

۳۴علی نظر برومند ۲۴۰۳۷

۳۵غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳

۳۶علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۳۷محمد ولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۳۸رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۳۹محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷

۴۰کریم پور تقی راستگو مقدم  ۲۸۱۵۹

۴۱ابراهیم  پور رستمی  ۲۸۱۵۹

۴۲فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

۴۳محمدامین پیروتی  ۱۲۰۱۲

۴۴حسین پیروی اکبرآبادی ۲۴۰۱۶

۴۵وجیه الله تغیانی  ۱۷۲۴۸

۴۶علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹

۴۷مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲

۴۸گوزل تورانی ۳۸۰۱۷

۴۹علی ثامنی  ۲۸۱۵۹

۵۰سعید  جعفری ۱۷۶۶۵

۵۱اسماعیل جعفری  ۲۴۰۱۰

۵۲حسین  جعفری  ۴۰۰۱۱

۵۳سید جلال جلال زاده  ۱۹۳۷۳

۵۴رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۵۵عزیز چاچ ۱۲۰۱۲

۵۶علی حسین چشم دهام ۴۰۰۱۱

۵۷ حبیب الله چنگیری ۱۳۳۲۲

۵۸ محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۵۹ محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳

۶۰ محسن حاجی حسنی کارگر بعثه رهبری

۶۱ زلیخا حاجی زاده ۱۲۰۱۲

۶۲ پرویز حبیبی ۲۹۰۱۲

۶۳ عصمت حسامی ۱۲۰۱۲

۶۴ علی اکبر حسنی ۱۹۲۸۹

۶۵ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۶۶ حیدر حسینی ۲۸۱۵۹

۶۷ سید احمد حسینی ۱۹۰۳۳

۶۸ حسین حیاتی ۲۴۰۳۷

۶۹ قیصر علی حیدری ۱۳۰۵۳

۷۰ احمد خادمی ۲۴۰۱۶

۷۱ عبد الصمد خانی ۱۹۰۳۳

۷۲ خدیجه خرمالی ۳۸۰۳۶

۷۳ شکرالله خشخویی ۱۳۰۷۷

۷۴ محمد خندان ۲۴۰۳۷

۷۵ حسن خواجه پور ۲۴۰۱۶

۷۶ غلام رضا خورسند ۲۸۱۵۹

۷۷ ابوالفضل خیرآبادی ۱۹۰۳۳

۷۸ محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳

۷۹ هرمز داوری ۱۸۰۰۳

۸۰ محمود دشتی ۱۹۲۸۹

۸۱ ابوالفضل دشتی ۱۹۰۳۳

۸۲

علی اکبر

دلیر

۳۹۰۰۹

۸۳

قربان بی بی

دهقان پور اینچه برون

۳۸۰۱۷

۸۴

مالک

دهقان خیاوی

۱۰۰۰۳

۸۵

محمدابراهیم

دهنوی

۱۹۰۲۹

۸۶

یوسف

دولتی

۱۷۰۸۲

۸۷

علی

ذبیح زاده پاشا

۳۰۰۲۸

۸۸

ولی

ذکایی

۳۰۰۲۸

۸۹

عبد الله

رادپور

۱۲۰۱۲

۹۰

علی

رازانی

۲۹۰۱۲

۹۱

محمد

راکعی

۲۴۰۱۹

۹۲

علی

رجبی محمد آباد

۱۹۲۸۹

۹۳

عبدالقادر

رحکن رودی

۹۴

قاسم

رحمانی

۲۴۰۳۷

۹۵

قنبر

رحمانی تونی

۲۹۰۱۲

۹۶

امیر

رحمت نیا

۱۹۰۲۹

۹۷

عبد الستار

رحمکن سوری

۹۸

سید احمد

رحیمی

۴۰۰۱۱

۹۹

حسن

رحیمی

۴۰۰۱۱

۱۰۰

رضا

رحیمیانی ثابت

۲۹۰۱۳

۱۰۱

محمدمهدی

رضاپور

۳۹۰۰۹

۱۰۲

محسن

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۰۳

محمد حسین

رمضانی سیاه خلکی

۲۸۱۵۹

۱۰۴

سید محمدرضا

روحانی

۱۷۲۴۸

۱۰۵

محمد

روزبهانی

۲۹۰۱۳

۱۰۶

اسماعیل

روستایی

۲۴۰۳۷

۱۰۷

علی اصغر

روشن روان

۱۹۰۰۹

۱۰۸

محمدعلی

روشنی

۲۹۰۱۲

۱۰۹

سید مرتضی

رییس زاده

۱۳۰۷۷

۱۱۰

غلامحسین

زردی

۱۹۰۲۹

۱۱۱

معصوم

زمانی

۴۱۰۲۳

۱۱۲

قربانعلی

سالاری

۳۰۰۲۸

۱۱۳

محمد مهدی

سلحشور

۳۰۰۲۸

۱۱۴

مریم

سلطانی

۱۲۰۱۲

۱۱۵

حسن

سلیمانی درچه

۱۳۰۷۷

۱۱۶

محمد رضا

سلیمانیان

۱۹۰۲۹

۱۱۷

غلام عباس

سهیلی

۲۴۰۳۷

۱۱۸

محی الدین

سید باقری

۲۴۰۱۹

۱۱۹

شهریار

شادمندقانع

۱۹۳۷۳

۱۲۰

محمد

شاه محمدی

۱۹۲۸۹

۱۲۱

غلامعلی

شاهین

۱۹۰۲۹

۱۲۲

سیدمحمود

شجاعی

۲۹۰۱۳

۱۲۳

عباسعلی

شکری

۴۰۰۱۱

۱۲۴

ابوالفضل

شورابی

۱۹۰۲۹

۱۲۵

یوسف

شیخی

۱۲۰۱۲

۱۲۶

ساراگل

شیروانی

۳۸۰۱۷

۱۲۷

عبد الستار

شینور نصاری

۲۰۲۰۶

۱۲۸

ابراهیم

صادقی واسکسی

۳۰۲۷۸

۱۲۹

علی اصغر

صالحی گلسفیدی

۲۸۱۵۹

۱۳۰

حسین

صبور ابراهیمی

۱۹۳۷۳

۱۳۱

علی

صرفی

آشپزخانه ابوالجدایل

۱۳۲

غلامرضا

طاهری

۴۰۰۱۱

۱۳۳

رضا

عارف خانی

۱۹۰۳۳

۱۳۴

حسین علی

عباسی

۴۰۰۱۱

۱۳۵

احمد

عباسی

۱۹۲۸۹

۱۳۶

حبیب الله

عزیزی

۳۸۰۱۷

۱۳۷

حسینعلی

عفتی

۴۱۰۲۳

۱۳۸

شهناز

علاقی

۳۸۰۱۷

۱۳۹

جمشید

علم جو

۲۸۱۵۹

۱۴۰

شریف

عماد ارشد

۱۲۰۱۲

۱۴۱

غلامرضا

غلامی

۱۹۳۷۳

۱۴۲

فرامرز

غلامی

۴۰۰۱۱

۱۴۳

محسن

غلامی

۱۴۴

رحمت

غلامی جیرگل

۲۸۱۵۹

۱۴۵

محمد اسماعیل

فخری

۱۹۰۳۳

۱۴۶

ابراهیم

فخری

۲۸۱۵۹

۱۴۷

محمد علی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۱۴۸

محمدتقی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۱۴۹

حسین

فرخی

۴۰۰۱۱

۱۵۰

محمد رضا

فروزان

۳۰۲۷۸

۱۵۱

حسن

فهیمی

۳۵۱۹۵

۱۵۲

محمد جواد

فیاض

۱۸۰۰۳

۱۵۳

غلام عباس

قادری

۱۹۳۷۳

۱۵۴

غلامعباس

قاسمی

۲۹۰۱۳

۱۵۵

هدایت

قاسمی شورابی

۱۵۶

جانعلی

قائد رحمت

۲۹۰۱۲

۱۵۷

سبزخدا

قائد رحمت

۲۹۰۱۲

۱۵۸

علی اکبر

قدم گاهی

۱۹۰۳۳

۱۵۹

درسن تقان

قزل

۳۸۰۱۷

۱۶۰

حسین

قلی زاده

۴۰۰۱۱

۱۶۱

علی

قنبری

۳۰۲۷۸

۱۶۲

محمد رضا

کارگر

۳۴۱۷۸

۱۶۳

عبداله

کاظمی

۳۰۰۰۵

۱۶۴

یوسف

کاکویی

۲۸۱۵۹

۱۶۵

محمد

کامل

۱۶۱۳۳

۱۶۶

محمد موسی

کرمی

۲۹۰۱۳

۱۶۷

ابراهیم

کریم پور چمچالی

۲۸۱۵۹

۱۶۸

رضا

کریمی قلعه بابا خانی

۱۷۲۴۸

۱۶۹

احمد

کفاش

۱۳۰۷۷

۱۷۰

علی اکبر

کلاته

۱۷۲۴۸

۱۷۱

یکن دردی

کلته

۳۸۰۱۷

۱۷۲

فیض الله

کیوانی

۱۸۰۰۳

۱۷۳

مجتبی

گرجی

۲۹۰۱۲

۱۷۴

علی

گمارلو

۱۶۱۳۳

۱۷۵

اسماعیل

گندابی

۱۹۰۳۳

۱۷۶

عباس

گودرزی

۲۹۰۱۳

۱۷۷

عباس

لطفی

۲۴۰۱۰

۱۷۸

احمد

لطفی

۱۹۰۳۳

۱۷۹

محمد ظاهر

ماروسی

۱۹۰۳۳

۱۸۰

حبیب اله

ماروسی

۱۹۰۳۳

۱۸۱

اراز بی بی

محمد آلق

۳۸۰۱۷

۱۸۲

ابراهیم

محمدی

۱۹۰۳۳

۱۸۳

حسین

محمدی

۲۴۰۱۶

۱۸۴

غلام رضا

محمودی

۴۰۰۱۱

۱۸۵

نور محمد

مختوم نژاد

۳۸۰۱۷

۱۸۶

عزت الله

مرادی

۲۸۱۵۹

۱۸۷

حسن

مرشدی

۱۹۰۳۳

۱۸۸

ایمان علی

مسیبی

۳۰۰۲۸

۱۸۹

محمدابراهیم

مصطفی زاده

۲۸۱۵۹

۱۹۰

یگن بی بی

مقدم اینچه برون

۳۸۰۱۷

۱۹۱

محمدحسن

ملایم

۲۴۰۱۹

۱۹۲

عبد الستار

ممکن رود

۱۹۳

نعمت الله

منصوری

۲۴۰۳۷

۱۹۴

علی اصغر

مهرآباد

۱۹۰۲۹

۱۹۵

داوود

موسوی

۱۷۷۷۵

۱۹۶

مصطفی

موسوی

۲۹۰۱۲

۱۹۷

مصطفی

موسوی

۳۰۰۲۸

۱۹۸

هادی

میرزایی

۱۹۳۷۳

۱۹۹

حسین

میرمرتضوی

۱۹۳۷۳

۲۰۰

اسکندر

ناصری

۲۴۰۱۶

۲۰۱

اسمعیل

نجفی

۲۱۰۱۱

۲۰۲

احمد

نجفی

۲۴۰۳۷

۲۰۳

مرادعلی

نصر اللهی

۲۹۰۱۳

۲۰۴

غلامعلی

نظری

۱۹۳۷۳

۲۰۵

احمد

نظری پور

۱۹۳۷۳

۲۰۶

رجب

نعمتی

۳۰۰۲۸

۲۰۷

جواد

نمازی مکی

۱۹۰۲۹

۲۰۸

محمد

نوری استادی

۱۹۴۰۲

۲۰۹

فراحم

نوری نوران

۱۰۰۰۳

۲۱۰

بی بی فاطمه

نیاز پیر مرادی

۳۸۰۱۷

۲۱۱

عبدالمجید

نیک روان

۱۷۲۴۸

۲۱۲

ابراهیم

هادی

۱۳۳۲۲

۲۱۳

نصرت الله

واحدی

۲۴۰۳۷

۲۱۴

محمدرضا

واعظیان

آشپزخانه ابوالجدایل

۲۱۵

علی حسین

ولی پور

۱۸۰۰۳

۲۱۶

علی محمد

یحیی پور

۲۸۱۵۹

۲۱۷

سید ابوالقاسم

یغطین

۲۴۰۱۹

۲۱۸

ابوبکر

یوسفی

۱۲۰۱۲

۲۱۹

مجهول الهویه

۳۸۰۱۷

۲۲۰

مجهول الهویه

۲۲۱

مجهول الهویه

۲۲۲

مجهول الهویه

۲۲۳

مجهول الهویه

۲۲۴

مجهول الهویه

۲۲۵

مجهول الهویه

۲۲۶ مجهول الهویه
۲۲۷ مجهول الهویه
۲۲۸ مجهول الهویه

./.

برچسب :    ، ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS