امروز: جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۱۳ Friday, 17 September 2021

قیمت انواع گوشی موبایل در بازار/29آذر1394

جدیدترین قیمت گوشی موبایل در یکشنبه ۲۹ آذر ۹۴ منتشر شد.

جدیدترین قیمت گوشی موبایل در یکشنبه ۲۹ آذر ۹۴ منتشر شد.

:

به گزارش سایت خبری بینانیوز، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز به شرح زیر می باشد.

:

Nokia & Microsaft

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Nokia X – Dual SIM ۲۲۰,۰۰۰
Nokia X۲ – Dual SIM ۳۰۰,۰۰۰
Nokia X۳ ۳۷۰,۰۰۰
Nokia XL ۴۴۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۱۰ ۳۱۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۲۰ ۳۵۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۲۵ ۵۱۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۳۰ Dual ۲۵۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۳۵ Dual SIM ۶۰۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۴۰ Dual SIM ۴۷۵,۰۰۰
Microsoft Lumia ۵۵۰ به زودی
Nokia Lumia ۶۱۰ ۳۳۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۲۵ ۶۲۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۳۰ ۳۵۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۳۵ ۴۷۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۲۰ ۶۲۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۳۰ Dual ۵۹۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۳۵ ۶۳۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۲۰ ۷۴۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۳۰ ۷۶۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۰ ۷۸۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۵ ۹۲۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۹۳۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
Microsoft Lumia ۹۵۰ Dual SIM ۲,۰۰۰,۰۰۰
Microsoft Lumia ۹۵۰ XL Dual SIM ۲,۴۰۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۱۰۲۰ ۹۹۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۱۳۲۰ ۶۲۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۱۵۲۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۲۵۲۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Nokia C۲-۰۱ ۲۱۰,۰۰۰
Nokia C۲-۰۲ ۱۹۵,۰۰۰
Nokia C۲-۰۳ ۲۱۰,۰۰۰
Nokia C۲-۰۵ ۱۶۰,۰۰۰
Nokia C۲_۰۶ ۲۰۵,۰۰۰
Nokia C۵-۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Nokia C۵_۰۳ ۳۸۵,۰۰۰
Nokia C۶ ۴۵۰,۰۰۰
Nokia C۶_۰۱ ۸۰۰,۰۰۰
Nokia ۷۰۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
Nokia E۶۶ ۴۴۰,۰۰۰
Nokia E۷۲ ۶۹۰,۰۰۰
Nokia Oro ۱,۱۰۰,۰۰۰
Nokia X۵-۰۱ ۶۵۰,۰۰۰
Nokia ۸۰۸ PUREVIEW ۱,۲۷۰,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۲ ۱۸۰,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۵ ۱۸۰,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۶ ۱۷۵,۰۰۰
Nokia Asha ۲۳۰ ۱۶۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۱ ۲۶۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۲ ۲۵۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۵ ۲۳۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۶ ۲۲۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۸ ۲۱۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۹ ۲۲۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۱۰ ۱۷۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۱۱ ۲۴۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۰ Dual ۲۰۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۱ ۲۳۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۲ Dual SIM ۲۴۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۳ ۲۳۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
Nokia Lumia Icon ۲,۷۰۰,۰۰۰
Nokia ۱۰۵ ۷۰,۰۰۰
Nokia ۱۰۵ Dual SIM ۸۵,۰۰۰
Nokia ۱۰۶ ۷۵,۰۰۰
Nokia ۱۰۷ Dual SIM ۱۰۰,۰۰۰
Nokia ۱۰۸ Dual SIM ۱۰۵,۰۰۰
Nokia ۱۳۰ Dual ۹۰,۰۰۰
Nokia ۲۰۶ ۲۳۰,۰۰۰
Nokia ۲۰۸ ۱۵۰,۰۰۰
Nokia ۲۱۵ Dual SIM ۱۱۵,۰۰۰
Nokia ۲۲۰ ۱۳۰,۰۰۰
Nokia ۲۲۵ Dual SIM ۱۷۰,۰۰۰
Apple

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Apple Watch Sport ۳۸mm – Sport-Band ۱,۳۳۰,۰۰۰
Apple Watch Sport ۴۲mm – Sport-Band ۱,۵۰۰,۰۰۰
Apple Watch Sport ۳۸mm – Steel-Band ۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple Watch Sport ۴۲mm – Steel-Band ۲,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ . ۱۶ ۲,۰۶۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ . ۶۴ ۲,۳۶۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ . ۱۲۸ ۲,۷۳۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S . ۱۶ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S . ۶۴ ۲,۷۸۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S . ۱۲۸ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ Plus . ۱۶ ۲,۴۴۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ Plus . ۶۴ ۲,۷۳۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ Plus . ۱۲۸ ۲,۹۲۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S Plus . ۱۶ ۳,۱۳۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S Plus . ۶۴ ۳,۴۳۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S Plus . ۱۲۸ ۳,۹۰۰,۰۰۰

Apple iPhone ۵S . ۱۶ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵S . ۳۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵S . ۶۴ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۴ ۸۹۰,۰۰۰
Apple iphone ۳GS ۶۲۰,۰۰۰
Samsung

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Gear S – R۷۵۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Samsung Smartwatch Gear Fit ۶۱۰,۰۰۰
Samsung Gear ۲ Neo Smartwatch ۶۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Nexus ۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۱ ۳۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۲ / ۴G ۴۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۲ / ۳G ۴۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۵ ۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۷ / ۳G ۸۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۷ / ۴G ۸۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E۵ – E۵۰۰H/DS ۷۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E۷ – E۷۰۰H/DS ۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۳ – A۳۰۰H/DS ۶۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy A۵ – A۵۰۰H/DS ۸۵۵,۰۰۰
Samsung Galaxy A۷ – A۷۰۰H ۱,۱۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۸ ۱,۳۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۸ Duos ۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Alpha . S۸۰۱ ۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Alpha – G۸۵۰F ۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ – ۳۲ Duos ۱,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ ۳۲ F ۱,۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ ۳۲ FD ۱,۶۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ – ۶۴ ۱,۹۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ edge – ۳۲ ۱,۸۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ edge – ۶۴ ۲,۱۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ +Edge – ۶۴ ۲,۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ +Edge – ۳۲ ۲,۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ G۹۰۰ H ۱,۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ G۹۰۰F ۱,۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ DUAL ۱,۲۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ mini ۸۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ mini Duos ۸۸۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۹۱۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۵ Galaxy S۴ ۹۷۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۱۵ Galaxy S۴ ۱,۰۱۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۶۴۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ mini ۶۳۰,۰۰۰
Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active ۱,۳۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ zoom ۶۹۰,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۱I Galaxy S۳ Neo ۶۳۰,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۵ Galaxy S III ۸۵۰,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III Duos ۶۵۵,۰۰۰
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini ۴۰۰,۰۰۰
Samsung I۸۲۰۰ Galaxy S III mini VE ۴۲۵,۰۰۰
Samsung I۹۱۰۵ Galaxy S II Plus ۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۸۲ ۳۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ ۳۸۰,۰۰۰
Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲ ۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual ۴۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star Pro S۷۲۶۰ ۲۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲ ۷۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand۲ – G۷۱۰۲ ۶۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G۵۳۰H Duos ۵۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo – ۹۰۶۰ ۴۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ ۳۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۲ ۳۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۴ – HU ۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۴ – LITE ۲۷۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Feresh – S۷۳۹۲ ۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ ۶۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ ۲۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰ ۲۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Star ۲ ۲۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۲ ۲۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket Neo S۵۳۱۰ ۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ ۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۰ ۲۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ ۳۴۰,۰۰۰
Samsung S۳۸۵۰ Corby II ۱۹۰,۰۰۰
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance ۶۸۰,۰۰۰
Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ ۱۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ ۳۲۵,۰۰۰
Samsung I۸۲۶۰ Galaxy Core ۵۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core II G۳۵۵ ۳۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core Prime SM-G۳۶۰H ۳۷۵,۰۰۰
Samsung E۱۱۹۰ ۹۰,۰۰۰
Samsung E۱۲۰۰ Pusha ۶۰,۰۰۰
Samsung E۱۲۸۲T ۹۵,۰۰۰
Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲ ۱۷۵,۰۰۰
Samsung C۳۵۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
Samsung C۳۵۹۲ ۲۰۰,۰۰۰
Samsung C۳۷۸۰ ۲۰۰,۰۰۰
Samsung S۵۶۱۰ ۲۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy K zoom ۸۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Golden I۹۲۳۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ – ۱۶GB ۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ Neo ۱,۰۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ Neo Dual ۱,۰۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ – ۳۲GB ۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ – ۳۲GB ۱,۴۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ – N۹۱۰C . ۳۲GB ۱,۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ – N۹۱۰H . ۳۲GB ۱,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ – N۹۱۰F . ۳۲GB ۱,۷۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ Duos ۱,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۵ – N۹۲۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note EDGE N۹۱۵G ۲,۰۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note EDGE N۹۱۵F ۲,۰۳۰,۰۰۰
Huawei

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Huawei Ascend Y۲۱۰D ۱۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۲۲۰ ۲ SIM ۱۷۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y۲۲۱ ۱۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۳۰ ۲۱۰,۰۰۰
Huawei Y۳۶۰ .Y۳ ۲۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۱۱ ۲۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۳۰ ۳۱۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۵۰ ۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۶۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Huawei Y۶۲۵ ۳۴۵,۰۰۰
Huawei Y۶۳۵ ۴۱۰,۰۰۰
Huawei Ascend W۱ ۶۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ ۴۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۲۵ ۳۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۱۰ ۳۸۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۱۵ ۴۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۲۰S ۳۹۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۳۰ ۴۱۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۱۶ ۶۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۳۰ ۴۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۴۰ ۵۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۵۰ ۷۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۳۳۰D U۸۸۲۵D ۴۲۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ U۸۹۵۱ ۴۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۷۴۰,۰۰۰
Huawei Mate S ۱,۸۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۷ – ۱۶ GB ۱,۱۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۷ – ۳۲ GB ۱,۳۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۲ ۶۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۶ ۶۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۷ ۷۹۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۷ MINI ۵۳۰,۰۰۰
Huawei P۸ ۱,۱۷۰,۰۰۰
Huawei P۸ Max ۱,۶۰۰,۰۰۰
Huawei P۸ Lite ۶۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶ ۴G ۵۹۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷ ۷۳۰,۰۰۰
Huawei G۸ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳ ۴۳۰,۰۰۰
Huawei Honor ۶ ۸۰۰,۰۰۰
Huawei Honor ۶ Plus ۱,۲۴۰,۰۰۰
Huawei Honor ۷ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Huawei HONOR ۳C LITE .PLAY ۳۷۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳C H۳۰ ۴۰۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳C ۴G ۵۱۰,۰۰۰
Huawei Honor ۴C ۵۱۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳X G۷۵۰ ۶۲۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳X Pro ۱,۲۸۰,۰۰۰
Huawei Honor ۴X ۶۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend W۲ ۴۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend D۱ ۴۲۰,۰۰۰
Huawei MediaPad X۱ ۸۹۰,۰۰۰
HTC

مدل گوشی قیمت ( تومان )
HTC One ME ۱,۴۵۰,۰۰۰
HTC One A۹ ۱,۹۹۰,۰۰۰
HTC One M۹ ۱,۴۴۰,۰۰۰
+HTC One M۹ ۱,۷۱۰,۰۰۰
HTC Nexus ۹ / Wi-Fi ۱,۲۶۰,۰۰۰
HTC Nexus ۹ / ۳G.LTE ۱,۴۶۰,۰۰۰
HTC Nexus ۹ / ۴G.LTE ۱,۵۸۰,۰۰۰
HTC One . ۱۶ GB ۱,۱۸۰,۰۰۰
HTC One . ۳۲ GB ۱,۳۰۰,۰۰۰
HTC One . ۶۴ GB ۱,۱۸۰,۰۰۰
HTC One Dual Sim – ۱۶ ۱,۱۰۰,۰۰۰
HTC One Dual Sim – ۳۲ ۱,۲۵۰,۰۰۰
+HTC One E۹ ۱,۳۸۰,۰۰۰
HTC One E۹S Dual Sim ۱,۱۷۰,۰۰۰
HTC One E۸ – تک سیم ۹۸۰,۰۰۰
HTC One E۸ – دو سیم ۱,۰۲۰,۰۰۰
HTC One M۸ – ۱۶ GB ۱,۲۴۰,۰۰۰
HTC One M۸ – ۳۲ GB ۱,۳۸۰,۰۰۰
HTC One M۸ Dual Sim – ۱۶ ۱,۴۰۰,۰۰۰
HTC One M۸ Dual Sim – ۳۲ ۱,۶۰۰,۰۰۰
HTC One M۸ Eye ۱,۱۶۰,۰۰۰
HTC One M۸ Mini ۱,۳۱۰,۰۰۰
HTC One M۸S ۱,۴۱۰,۰۰۰
HTC One M۷ ۹۰۰,۰۰۰
HTC One Max . ۱۶ GB ۱,۴۰۰,۰۰۰
HTC One Max . ۳۲ GB ۱,۵۸۰,۰۰۰
HTC One Mini ۸۶۰,۰۰۰
HTC One Mini ۲ ۸۱۰,۰۰۰
HTC One V ۵۳۵,۰۰۰
HTC One X+ ۹۹۰,۰۰۰
HTC One XL ۹۵۰,۰۰۰
HTC One S ۸۲۰,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸S ۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۳۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸X ۵۲۰,۰۰۰
HTC Amaze ۴G ۶۳۵,۰۰۰
HTC Butterfly ۲ ۱,۴۶۰,۰۰۰
HTC Butterfly ۸۲۰,۰۰۰
HTC Butterfly S ۱,۰۲۰,۰۰۰
HTC Desire C ۲۵۰,۰۰۰
HTC Desire V ۶۰۰,۰۰۰
HTC Desire P ۴۵۰,۰۰۰
HTC Desire L ۵۶۵,۰۰۰
HTC Rhyme ۵۵۰,۰۰۰
HTC Wildfire S ۲۴۰,۰۰۰
HTC Explorer ۲۳۵,۰۰۰
HTC Desire ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۲۱۰ Dual sim ۲۹۵,۰۰۰
HTC Desire ۳۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
HTC Desire ۳۱۰ ۳۱۰,۰۰۰
HTC Desire ۳۲۰ ۳۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۴۰۰ dual sim ۶۳۵,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۰ dual sim ۶۴۵,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۱ ۶۲۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۸ ۵۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۱۰ ۴۷۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۱۶ ۴۳۵,۰۰۰
HTC Desire ۵۲۶G+ dual sim ۴۴۰,۰۰۰
HTC Desire ۶۰۰ dual sim ۷۶۵,۰۰۰
HTC Desire ۶۱۰ ۵۸۰,۰۰۰
HTC Desire ۶۱۶ ۶۰۰,۰۰۰
HTC Desire ۶۲۰G dual sim ۵۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۶۲۰ dual sim ۵۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۶۲۶ ۶۱۵,۰۰۰
HTC Desire ۷۰۰ dual sim ۸۶۰,۰۰۰
HTC Desire ۸۱۶ ۷۴۰,۰۰۰
HTC Desire ۸۱۶ Dual sim ۷۳۰,۰۰۰
HTC Desire ۸۲۰ ۷۹۰,۰۰۰
HTC Desire ۸۲۶ ۹۱۰,۰۰۰
HTC Desire Eye ۱,۱۶۰,۰۰۰
HTC Desire XC ۶۷۰,۰۰۰
HTC Touch Pro۲ ۱۴۰,۰۰۰
HTC Radar ۴۹۰,۰۰۰
HTC ChaCha ۲۱۵,۰۰۰
HTC Touch Diamond۲ ۳۴۰,۰۰۰
HTC VIGRO ۳۸۰,۰۰۰
Sony

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Sony Xperia E Dual – C۱۶۰۵ ۲۶۰,۰۰۰
Sony Xperia E۱ Dual – D۲۱۰۵ ۳۲۰,۰۰۰
Sony Xperia E۳ ۴۵۰,۰۰۰
Sony Xperia E۳ Dual ۴۴۰,۰۰۰
Sony Xperia E۴ ۴۳۰,۰۰۰
Sony Xperia E۴ Dual ۴۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۵ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۵ Compact ۱,۹۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۵ Dual ۲,۲۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۴ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۳ – D۵۸۰۳ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۳ – D۶۶۳۲ . ۲SIM ۱,۵۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۳ Compact ۱,۲۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۲ – D۶۵۰۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Z – C۶۶۰۲ ۸۲۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۱ – C۶۹۰۳ / ۴G ۹۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۱ – C۶۹۰۲ / ۳G ۸۸۰,۰۰۰
Sony Xperia Z۱ Compact ۸۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Z Ultra – C۶۸۰۲ ۸۹۰,۰۰۰
Sony Xperia ZR – C۵۵۰۲ ۶۸۰,۰۰۰
Sony Xperia Z ۸۱۰,۰۰۰
Sony Xperia T ۸۲۰,۰۰۰
Sony Xperia J ۵۰۰,۰۰۰
Sony Xperia P ۷۴۰,۰۰۰
Sony Xperia V ۶۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Tipo ۲۹۰,۰۰۰
Sony Xperia Acro S ۷۹۰,۰۰۰
Sony Xperia SP ۵۴۰,۰۰۰
Sony Xperia SL ۶۲۰,۰۰۰
Sony Xperia L ۵۹۰,۰۰۰
Sony Xperia go ۵۹۰,۰۰۰
Sony Xperia Miro – ST۲۳ ۳۶۰,۰۰۰
Sony Xperia M – C۱۹۰۵ ۴۱۰,۰۰۰
Sony Xperia M۲ Aqua ۶۱۰,۰۰۰
Sony Xperia M۲ – D۲۳۰۲ ۵۴۰,۰۰۰
Sony Xperia M۲ dual ۵۶۰,۰۰۰
Sony Xperia M۴ Aqua ۸۷۰,۰۰۰
Sony Xperia M۵ Dual به زودی
Sony Xperia C – C۲۳۰۵ ۶۹۰,۰۰۰
Sony Xperia C۳ Dual Sim ۶۴۰,۰۰۰
Sony Xperia C۴ Dual ۹۵۰,۰۰۰
Sony Xperia T۲ Ultra Dual – D۵۳۲۲ ۷۳۰,۰۰۰
Sony Xperia T۳ ۶۸۰,۰۰۰
LG

مدل گوشی قیمت ( تومان )
LG Spirit به زودی
LG Wine به زودی
LG AKA ۸۵۰,۰۰۰
LG G۴ – سرامیک ۱,۶۷۰,۰۰۰
LG G۴ – پشت چرم ۱,۷۱۰,۰۰۰
LG G۴ Dual sim ۱,۶۷۰,۰۰۰
LG G۴ Stylus ۸۳۰,۰۰۰
LG G۳ – ۱۶GB ۱,۱۰۰,۰۰۰
LG G Flex ۲ – ۳۲ GB ۱,۳۵۰,۰۰۰
LG G۳ – ۳۲GB ۱,۲۶۰,۰۰۰
LG G۳ Dual-LTE ۱,۲۰۰,۰۰۰
LG G۳ Beat Dual SIM D۷۲۴ ۵۵۰,۰۰۰
LG G۲ mini ۶۶۰,۰۰۰
LG G۳ S BEAT ۵۹۰,۰۰۰
LG G۲ – ۳۲GB ۱,۰۱۰,۰۰۰
LG G۳ Stylus Dual SIM D۶۹۰ ۷۵۰,۰۰۰
LG G۳ Stylus ۶۵۰,۰۰۰
LG G۲ – ۱۶GB ۸۶۰,۰۰۰
LG G FLEX – ۳۲GB ۱,۲۰۰,۰۰۰
LG Nexus ۴ E۹۶۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
LG Nexus ۵ – ۱۶GB ۱,۱۱۰,۰۰۰
LG Nexus ۵ – ۳۲GB ۱,۲۱۰,۰۰۰
LG Nexus ۵X ۱,۵۰۰,۰۰۰
LG Prada ۳.۰ ۹۵۰,۰۰۰
LG T۳۷۵ Cookie Smart ۱۸۰,۰۰۰
LG T۳۸۵ ۲۱۹,۰۰۰
LG Optimus G E۹۷۵ ۸۸۰,۰۰۰
LG Optimus ۴X HD P۸۸۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
LG Optimus Vu P۸۹۵ ۸۸۰,۰۰۰
LG Optimus G Pro ۱,۱۷۵,۰۰۰
LG G Pro Lite Dual Sim ۷۰۰,۰۰۰
LG T۳۷۵ Cookie Smart ۲۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ ۴۴۵,۰۰۰
LG Optimus L۱ II E۴۱۰ ۲۴۰,۰۰۰
LG Optimus L۱ II Dual E۴۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۹ P۷۶۹ ۷۵۰,۰۰۰
LG Optimus Vu ۹۰۰,۰۰۰
LG Optimus TrueHD LTE P۹۳۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰
LG Cookie Smart T۳۷۵ ۱۸۰,۰۰۰
LG Optimus L۳ E۴۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
LG Optimus L۳ E۴۰۵ ۲۷۵,۰۰۰
LG Optimus L۳ II E۲۵ ۲۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۳ II E۴۳۰ ۳۵۵,۰۰۰
LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ ۲۲۰,۰۰۰
LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ ۳۲۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ ۴۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ II E۴۵۰ ۴۱۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
LG Optimus G Pro E۹۸۵ ۱,۱۷۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ P۷۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ P۷۰۵ ۵۲۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ II P۷۱۰ ۴۰۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ II P۷۱۳ ۵۵۰,۰۰۰
LG Optimus L۹ P۷۶۸ ۶۹۰,۰۰۰
LG L۹۰ D۴۰۵ ۴۳۰,۰۰۰
LG L۷۰ Dual D۳۲۵ ۳۷۰,۰۰۰
LG L۷۰ Dual D۳۲۰ ۳۹۵,۰۰۰
LG L۳۰ Dual D۱۲۵ ۱۷۵,۰۰۰
LG L۴۰ Dual D۱۶۰ ۲۵۰,۰۰۰
LG L۴۰ Dual D۱۷۰ ۲۶۰,۰۰۰
LG L۸۰ Dual D۱۸۰ ۵۲۰,۰۰۰
LG L۵۰ D۲۲۱ Dual SIM ۳۰۰,۰۰۰
LG L۸۰ Dual SIM D۳۸۰ ۵۰۰,۰۰۰
LG L Fino Dual SIM D۲۹۵ ۳۹۰,۰۰۰
LG L Bello Dual SIM – D۳۳۵ ۴۷۰,۰۰۰
LG Leon H۳۲۴t ۳۹۰,۰۰۰
LG Magna H۵۰۲f ۵۶۰,۰۰۰
BlackBerry

مدل گوشی قیمت ( تومان )
BlackBerry Leap ۸۸۰,۰۰۰
Blackberry Classic ۱,۰۳۰,۰۰۰
Blackberry passport ۱,۴۸۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۸۹۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۲۲۰ ۴۳۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۳G ۹۳۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۳۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۳۶۰ ۵۸۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۳۷۰ ۵۸۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۸۵۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
BlackBerry Bold ۹۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
BlackBerry Bold ۹۷۸۰ ۵۱۰,۰۰۰
BlackBerry Bold ۹۷۹۰ ۶۸۰,۰۰۰
BlackBerry Bold Touch ۹۹۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
BlackBerry Q۵ ۴۶۰,۰۰۰
BlackBerry Q۱۰ ۵۳۰,۰۰۰
BlackBerry Q۱۰ GOLD ۱,۱۷۰,۰۰۰
BlackBerry Torch ۹۸۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
BlackBerry Torch ۹۸۵۰ ۶۷۰,۰۰۰
BlackBerry Z۳ ۵۶۰,۰۰۰
BlackBerry Z۱۰ ۶۳۰,۰۰۰
BlackBerry Z۳۰ ۸۰۰,۰۰۰
BlackBerry Pearl ۳G ۹۱۰۵ ۵۰۰,۰۰۰
BlackBerry Porsche Design ۹۹۸۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Blackberry Porsche Design P۹۹۸۳ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Alcatel

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Alcatel One Touch ۲۰۱۰D ۱۶۵,۰۰۰
Alcatel One Touch ۳۰۴۰D ۱۷۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Snap – ۷۰۲۵ ۶۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol – ۶۰۳۰ ۷۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol X – ۶۰۴۳ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol X+ ۱,۲۶۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol Alpha ۱,۲۱۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol Ultra ۶۰۳۳X ۷۷۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol Mini ۶۰۱۲D ۴۲۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol Mini – ۶۰۱۰ ۳۷۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Star ۶۰۱۰X ۴۲۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Pixi – ۴۰۰۷ ۱۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch S Pop ۴۰۳۰D ۲۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch T Pop ۲۲۰,۰۰۰
Alcatel One Touch POP C۳ ۴۰۳۳D ۲۷۵,۰۰۰
Alcatel One Touch X Pop ۵۰۳۵D ۴۵۰,۰۰۰
Alcatel One Touch M Pop – ۵۰۲۰ ۳۹۵,۰۰۰
Alcatel One Touch Scribe easy ۸۰۰۰D ۶۱۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Scribe HD – ۸۰۰۸ ۸۶۰,۰۰۰
Alcatel OT-۷۹۹ Play ۲۱۰,۰۰۰
Alcatel OT-۸۰۸ ۲۱۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Star ۴۰۰,۰۰۰
Alcatel One Touch T Pop ۴۰۱۰D ۲۱۹,۰۰۰
Alcatel One Touch T Pop ۴۰۱۰X ۲۲۰,۰۰۰
Alcatel Pop C۱ – ۴۰۱۵ ۲۲۵,۰۰۰
Alcatel Pop C۳ ۲۷۵,۰۰۰
Alcatel Pop C۵ – ۵۰۳۶ ۳۴۰,۰۰۰
Alcatel Pop C۷ – ۷۰۴۱ ۴۵۰,۰۰۰
Alcatel ۲۰۰۱ ۱۸۵,۰۰۰
Alcatel ۲۰۰۵ ۱۳۰,۰۰۰
Motorola

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Motorola Moto ۳۶۰ – Leather Band ۹۰۰,۰۰۰
Motorola Moto ۳۶۰ – Steel Band For Male ۱,۱۰۰,۰۰۰
Motorola Moto ۳۶۰ – Steel Band For Women ۱,۱۹۰,۰۰۰
Motorola Nexus ۶ – ۳۲ GB ۱,۶۵۰,۰۰۰
Motorola Nexus ۶ – ۶۴ GB ۲,۲۰۰,۰۰۰
Motorola Moto X ۱,۰۵۰,۰۰۰
Motorola Moto X ۲۰۱۴ ۱,۳۹۰,۰۰۰
Motorola Moto G ۲۰۱۳ ۴۸۰,۰۰۰
Motorola Moto G Dual Sim ۲۰۱۴ ۶۹۰,۰۰۰
Motorola Moto G ۲۰۱۴ ۸۹۰,۰۰۰
Motorola Moto G ۴G ۲۰۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
Motorola Moto E ۵۸۰,۰۰۰
Motorola Moto E ۲۰۱۵ ۵۳۰,۰۰۰
Motorola EX۲۲۶ ۳۰۰,۰۰۰
Motorola MOTOKEY XT EX۱۱۸ ۳۰۰,۰۰۰
Motorola A۳۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
Motorola DROID MAXX ۱,۵۰۰,۰۰۰
Motorola DROID RAZR HD ۶۲۰,۰۰۰
Motorola DROID Ultra ۹۹۰,۰۰۰
Motorola BRAVO MB۵۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
Motorola MB۵۲۵ ۳۹۰,۰۰۰
Motorola RAZR V۳ ۱۶۵,۰۰۰
Motorola RAZR۲ V۸ ۴۷۰,۰۰۰
Motorola RAZR HD ۶۳۰,۰۰۰
Xiaomi

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Xiaomi Mi Note Bamboo ۱,۶۵۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Note Pro ۱,۶۷۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Note . ۶۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi ۲ ۵۵۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note ۴G ۶۲۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Pad ۷.۹ ۱,۱۴۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note ۲ ۶۷۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi ۱S ۵۳۰,۰۰۰
Xiaomi Mi ۳ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Xiaomi Mi ۴ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Xiaomi Mi ۴c ۱,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi ۴ LTE ۱,۲۹۰,۰۰۰
CAT Mobile

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Caterpillar B۱۵ ۷۶۰,۰۰۰
Caterpillar B۱۵ Q ۹۷۰,۰۰۰
Caterpillar B۲۵ ۳۵۰,۰۰۰
Caterpillar B۳۰ Dual SIM ۳۸۰,۰۰۰
Caterpillar S۳۰ Dual SIM ۱,۰۴۰,۰۰۰
Caterpillar S۴۰ Dual SIM ۱,۶۰۰,۰۰۰
Caterpillar S۵۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
Caterpillar B۱۰۰ ۵۰۰,۰۰

./.

توییت بینا

9:06 (۱ سال قبل) ۱

آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان

8:33 (۱ سال قبل) ۲

پایان محدودیت های ترافیکی طرح فاصله گذاری اجتماعی از امروز - اول اردیبهشت

8:30 (۱ سال قبل) ۳

در کشور کمبود خون داریم، مردم همچون گذشته خون اهدا کنند

8:27 (۱ سال قبل) ۴

ترامپ: ایران می‌خواهد آمریکا را صاحب شود!

8:26 (۱ سال قبل) ۵

سفرهای غیرضروری می تواند شیوع کرونا را تشدید کند

20:25 (۱ سال قبل) ۶

تعطیلی همه مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت تمدید شد

20:24 (۱ سال قبل) ۷

در ۱۶ استان کشور روند ابتلا به کرونا نزولی شده است

20:16 (۱ سال قبل) ۸

وام یک میلیونی یارانه‌بگیران قرض الحسنه شد

20:01 (۱ سال قبل) ۹

وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد

8:47 (۲ سال قبل) ۱۰

وزیر بهداشت: دانشگاه ها یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود

8:45 (۲ سال قبل) ۱۱

عربستان حج عمره به این کشور را محدود کرد

8:44 (۲ سال قبل) ۱۲

یک مورد مثبت کرونا در آذربایجان غربی

11:41 (۲ سال قبل) ۱۳

کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس تصویب نشد

11:41 (۲ سال قبل) ۱۴

مرز زمینی و هوایی ایران و ترکیه تا اطلاع ثانوی مسدود است

10:09 (۲ سال قبل) ۱۵

۷۲ مصدوم در زلزله آذربایجان غربی

10:08 (۲ سال قبل) ۱۶

سامانه بارشی جدید وارد کشور شد

10:08 (۲ سال قبل) ۱۷

کره هیچ قطعه لوازم خانگی به ایران ارسال نمی کند

10:07 (۲ سال قبل) ۱۸

«ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر مالزی از سمت خود استعفا داد

10:06 (۲ سال قبل) ۱۹

میزان مشارکت در انتخابات مجلس ۴٢درصد ثبت شده است

10:06 (۲ سال قبل) ۲۰

سلطان ماسک هم دستگیر شد

پربازدیدها

آخرین عناوین

به کانال تلگرام بینانیوز بپیوندید