امروز: یکشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۴۱ Sunday, 4 December 2022

کتابشناسی حضرت خدیجه سلام الله علیها | فائزه سادات طباطبائی

نوشتار زیر فهرستی از کتابهای فارسی است که در دو دهۀ اخیر دربارۀ ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها نگاشته شده است. این فهرست از سایت کتابخانۀ ملی اخذ شده و ممکن است تمام کتابهایی را که در این باره نوشته شده را، شامل نشود. امید که در آیندۀ...

نوشتار زیر فهرستی از کتابهای فارسی است که در دو دهۀ اخیر دربارۀ ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها نگاشته شده است. این فهرست از سایت کتابخانۀ ملی اخذ شده و ممکن است تمام کتابهایی را که در این باره نوشته شده را، شامل نشود. امید که در آیندۀ نزدیک این فهرست تکمیل شود.
آثار جشنواره فرهنگی – بصیرتی بانوی فضیلت، حامی رسالت حضرت خدیجه (س)/ گردآورندگان عفت شريعتی، سکینه مهدیان‌پور سیهلا کیاسی؛ همکاران منیر حسینی…[دیگران]؛ ناظر فوزیه ناصر‌قرایی؛ به سفارش امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: شیرزاد، ۱۳۹۱.
آرام جان پیامبر( پیرامون حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها)/ مؤلفان اسماعیل رضایی، مریم نجفی، حجت‌الله نجفی، تهران: کاتبان وحی، ۱۳۹۱.
الهی‌ترین ازدواج (حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه (س)) با تأکید بر نقش حمایت‌گری حضرت خدیجه (س)/ تالیف حمید قیدی، تهران: میراث اهل قلم، ۱۳۹۱.
امین محمد: زندگی نامه حضرت خدیجه کبری سلام‌الله علیها/گردآوری و تالیف فریبا انیسی؛ به سفارش اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، تهران: بروج، ۱۳۸۶.
بانوی حجاز: آشنایی با شخصیت حضرت خدیجه‌کبری علیهاالسلام/ جواد محدثی، قم: معروف، ۱۳۹۰.
بررسی زندگی و شخصیت حضرت خدیجه (س) (ام‌الکوثر)/ نویسنده زهرا مخابری، ت‍ه‍ران‌: چوک آشیان، ۱۳۸۹.
بزرگ بانوی اسلام: سیری در زندگی برترین حامی پیامبر حضرت خدیجه‌کبری علیها‌السلام/ تالیف علی نظری‌مومن‌آبادی «رفسنجانی»، اصفهان: کانون پژوهش، ۱۳۹۱.
بنام زنده حضرت خدیجه (س)/ رضا شیرازی، تهران: روزنامه همشهری، ۱۳۸۷.
تو را می‌خواهم: داستان زندگی حضرت خدیجه (س)/ نوشته رضا شیرازی، تهران: موسسه انجمن قلم ایران، ۱۳۹۱.
ج‍ل‍وه‌ه‍ای‍ی‌ از ف‍روغ‌ آس‍م‍ان‌ ح‍ج‍از حض‍رت‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ ک‍رم‍ی‌ف‍ری‍دن‍ی‌، ق‍م‌: دل‍ی‍ل‌ م‍ا، ۱۳۸۳.
ح‍ض‍رت‌ خ‍دی‍ج‍ه‌(س‌) اس‍طوره‌ ای‍ث‍ار و م‍ق‍اوم‍ت‌/ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ب‍وی‌، ۱۳۷۷.
حضرت خدیجه (علیها‌السلام) مظلومه‌ی تاریخ / علی فضل‌بیرجندی، مشهد: منتظران ظهور، ۱۳۹۱.
ح‍ض‍رت‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ دخ‍ی‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ی‍روز ح‍ری‍رچ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌.
ح‍ض‍رت‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ ه‍م‍س‍ر پ‍ی‍ام‍ب‍ر/ م‍ح‍م‍ود داوری‌، اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍وراس‍لام‌، ۱۳۸۴.
زن‍ان‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ دخ‍ی‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ی‍روز ح‍ری‍رچ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، -۱۳۶۳
زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ال‍زه‍را س‍ی‍ده‌ ن‍س‍اآ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا و ح‍ض‍رت‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ک‍ب‍ری‌(س‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍م‍ادزاده‌، ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‌، ۱۳۸۱.
زندگانی حضرت محمد(صلی‌الله علیه و آله و سلم ) با زندگانی حضرت خدیجه( علیها‌السلام ) و زندگانی حضرت فاطمه (علیهاالسلام) /اقتباس و نگارش بدرالدین نصیری، تهران: اردیبهشت، ۱۳۸۵.
شایسته‌ترین همسر پیامبر(ص): تحلیل زندگی حضرت خدیجه(س): تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسلام/ علی‌محمد بشارتی، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا، ۱۳۹۲.
کتابشناسی موضوعی حضرت خدیجه (س)(توصیفی- تحلیلی)/ تهیه و گردآوری شيرین الادینی، مرضیه شفایور.؛ ناظر فوزیه ناصر‌قرایی؛ به سفارش امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: شیرزاد، ۱۳۹۱.
گذشت و صبر: حضرت خدیجه و حضرت زینب علیهما‌السلام/ سیدعلی پور‌حسینی، مشهد: ضریح آفتاب، ۱۳۹۰.
مأخذ‌شناسی توصیفی زندگی حضرت خدیجه علیها‌السلام/ گروه تحقیق مینا درفشی، خدیجه مهدوی، اکرم کلاته؛ کاری از واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت خدیجه (علیها‌السلام)، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، ۱۳۸۸.
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ازدواج‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)/ از ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، ۱۳۵۸.
نگاهی به مقام حضرت خدیجه (ع)/مولف حسن انصاریان، قم: دارالعرفان، ۱۳۸۸.
هنگامه وصل: سروده‌های منتسب به حضرت خدیجه (علیهاالسلام ) در مدح رسول خدا(صلی الله علیه)/ کاری از واحد پژوهش مدرسه حضرت خدیجه (علیهاالسلام) مینا درفشی – خدیجه مهدوی – اکرم کلاته؛ مترجم امید مجد؛ مصحح متن عربی اشعار محمد علی آذرشب، تهران: کتاب نیستان۱۳۸۸٬.
یادگاران روزهای سخت: یادنامه‌ای از زندگی راحلان رمضان حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه علیهم‌السلام/ به کوشش محمد صادق دهنادی؛ [به سفارش] دفتر اجرایی طرح کتاب شهر، تهران: مؤسسه نشر شهر، ۱۳۸۷.
آموزه‌هایی از حضرت زهرا (ع) برای خانواده‌های جوان: به همراه درسهائی از زندگی حضرت خدیجه (س)/ عبدالکریم پاک‌نیاتبریزی، قم: فرهنگ اهل بیت (ع)، ۱۳۹۰.
بزرگداشت حضرت خدیجه (س) و تفسیر « مخزن‌العرفان » بانو مجتهده امین / گردآوری و ویرایش حسین‌علی طاهری؛ [برگزارکننده] پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ زیر نظر محمد سمیعی، قم: صبح صادق، ۱۳۸۴.
حضرت خدیجه ” همسر فداکار پیامبر” / نویسنده آزاده بهروش؛ تصویرگر آتی‌نگار، مشهد: آیین تربیت: سنبله، ۱۳۹۰.

توییت بینا

9:06 (۳ سال قبل) ۱

آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان

8:33 (۳ سال قبل) ۲

پایان محدودیت های ترافیکی طرح فاصله گذاری اجتماعی از امروز - اول اردیبهشت

8:30 (۳ سال قبل) ۳

در کشور کمبود خون داریم، مردم همچون گذشته خون اهدا کنند

8:27 (۳ سال قبل) ۴

ترامپ: ایران می‌خواهد آمریکا را صاحب شود!

8:26 (۳ سال قبل) ۵

سفرهای غیرضروری می تواند شیوع کرونا را تشدید کند

20:25 (۳ سال قبل) ۶

تعطیلی همه مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت تمدید شد

20:24 (۳ سال قبل) ۷

در ۱۶ استان کشور روند ابتلا به کرونا نزولی شده است

20:16 (۳ سال قبل) ۸

وام یک میلیونی یارانه‌بگیران قرض الحسنه شد

20:01 (۳ سال قبل) ۹

وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد

8:47 (۳ سال قبل) ۱۰

وزیر بهداشت: دانشگاه ها یک هفته دیگر تعطیل خواهند بود

8:45 (۳ سال قبل) ۱۱

عربستان حج عمره به این کشور را محدود کرد

8:44 (۳ سال قبل) ۱۲

یک مورد مثبت کرونا در آذربایجان غربی

11:41 (۳ سال قبل) ۱۳

کلیات لایحه بودجه ۹۹ در مجلس تصویب نشد

11:41 (۳ سال قبل) ۱۴

مرز زمینی و هوایی ایران و ترکیه تا اطلاع ثانوی مسدود است

10:09 (۳ سال قبل) ۱۵

۷۲ مصدوم در زلزله آذربایجان غربی

10:08 (۳ سال قبل) ۱۶

سامانه بارشی جدید وارد کشور شد

10:08 (۳ سال قبل) ۱۷

کره هیچ قطعه لوازم خانگی به ایران ارسال نمی کند

10:07 (۳ سال قبل) ۱۸

«ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر مالزی از سمت خود استعفا داد

10:06 (۳ سال قبل) ۱۹

میزان مشارکت در انتخابات مجلس ۴٢درصد ثبت شده است

10:06 (۳ سال قبل) ۲۰

سلطان ماسک هم دستگیر شد

پربازدیدها

آخرین عناوین

به کانال تلگرام بینانیوز بپیوندید